Banner

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) in 2023: dit moet je weten!

15 september 2023 | Door:  Chris Boers

Plannen voor energiebesparende maatregelen in je tuinbouwbedrijf? Op 15 september is de langverwachte nieuwe regeling voor Energiebesparing gepubliceerd in de Staatscourant. Dit opent de deur voor bedrijven om opdrachtbevestigingen te tekenen en in aanmerking te komen voor deze subsidie. In dit artikel bespreken we de belangrijkste details van de regeling, wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren en enkele aandachtspunten.

De regeling gaat open van 5 tot en met 20 oktober 2023, met een totaal openstellingsbedrag van 58 miljoen euro. Tegen eerdere verwachting in zal er geen aparte subsidiepot zijn per investeringscategorie. Na de publicatie in de Staatscourant kunnen opdrachtbevestigingen worden ondertekend. Dus vanaf 16-09-2023.

Wijzigingen in de regeling

Impact onderbouwen

Voor grote bedrijven geldt een extra vereiste: zij moeten onderbouwen welke impact de investering heeft op hun bedrijf waarvoor ze EG-subsidie aanvragen. Dit zal door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) achteraf worden beoordeeld. Onder grote bedrijven verstaat de RVO bedrijven met meer dan 250 vaste medewerkers én een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én/of een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Gaat het om een aansluiting op een warmte- of CO2-netwerk, dan moet ook de projectoppervlakte worden ingevuld.

Aandachtspunten

Wacht niet te lang...

Op 5 oktober 2023 om 09:00 uur gaat de regeling open. Hierbij geldt het principe van 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Als het budget echter op die dag al wordt overschreden, wordt geloot over alle aanvragen die op die dag tot 12 uur 's nachts zijn ingediend. Dit betekent dat als de regeling pas op 6 oktober 2023 wordt overschreden, er wordt geloot voor het resterende bedrag onder de aanvragen van die dag.

Houd tot slot in gedachten dat de regeling op 20 oktober 2023 om 17.00 uur zal sluiten. Nog meer voordeel is er te halen door de EG-regeling te combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA).

EG 2024

Ook wordt verwacht dat er mogelijk een nieuwe openstelling komt voor EG-subsidie in april 2024. Alfa houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om geen kansen te missen!

Investeringsplannen?

Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van Alfa!

Chris Boers

Chris Boers

Sr. bedrijfsadviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris