Banner

Bedrijfscultuur: cultuurverandering in jouw organisatie stimuleren

6 december 2023 | Door:  Stijn Louwes

“Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker

Organisatiecultuur is een belangrijk element van elke bedrijf, ongeacht de grootte of branche. Het kan de prestaties en reputatie van de organisatie beïnvloeden. Maar wat is organisatiecultuur precies en waarom is het belangrijk? En als je denkt dat de cultuur van jouw organisatie kan worden verbeterd, hoe doe je dat dan?

Organisatiecultuur verwijst naar de waarden, normen, overtuigingen, gewoonten en gedragingen die de manier waarop mensen binnen een organisatie werken en met elkaar omgaan bepalen. Het kan worden beschouwd als de persoonlijkheid van een organisatie. Elke organisatie heeft zijn eigen unieke cultuur, die wordt gevormd door een combinatie van factoren, zoals de geschiedenis van de organisatie, de branche waarin het opereert, de leiderschapsstijl, de waarden van de oprichters en van de huidige medewerkers.

Lees hier meer over de invloed van een bedrijfscultuur: (Her-)ken jij de invloed van jullie organisatiecultuur op je resultaten?

Hoe identificeer je de huidige cultuur?

Er zijn verschillende soorten organisatieculturen, elk met hun eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Hieronder vind je de vier meest voorkomende typen, aan de hand van het model van Cameron & Quinn:

Dit is slechts één manier om bedrijfsculturen te typeren. Je kunt bijvoorbeeld ook het model van Hofstede of het model van Handy gebruiken om de organisatiecultuur te identificeren. Welk model je gebruikt hangt af van de specifieke situatie in jouw bedrijf.

Hoe verander je de bedrijfscultuur?

Cultuurverandering in de organisatie is een langdurig en complex proces. Het is belangrijk om de verandering in kleine stappen te implementeren en geduldig te zijn. Ook moet de beoogde verandering passen bij je bedrijf en de mensen in je organisatie, en aansluiten op de doelen die je voor ogen hebt. Hieronder vind je een stappenplan om de organisatiecultuur te veranderen:

  1. Identificeer de huidige cultuur: Voordat je de cultuur van jouw organisatie kunt veranderen, moet je de huidige cultuur begrijpen en identificeren. Dit kan worden gedaan door middel van enquêtes, interviews en observatie.
  2. Bepaal de gewenste cultuur: Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gewenste cultuur. Wat zijn de waarden en overtuigingen die je wilt dat jouw medewerkers uitdragen? Welke gedragingen en gewoonten moeten veranderen om de gewenste cultuur te bereiken?
  3. Communiceer de verandering: Het is belangrijk om de verandering in de cultuur te communiceren naar alle medewerkers. Dit kan worden gedaan door middel van een duidelijke boodschap, workshops of trainingen
  4. Creëer draagvlak: Het is belangrijk om draagvlak te creëren voor de verandering in de cultuur. Dit kan worden gedaan door medewerkers te betrekken bij het veranderingsproces en input te vragen. Het is ook belangrijk om de verandering te laten zien in de praktijk.
  5. Creëer een actieplan: Het is belangrijk om een actieplan te creëren om de gewenste cultuur te bereiken. Dit plan moet duidelijk de stappen en doelen beschrijven die nodig zijn om de verandering te realiseren.
  6. Implementeer de verandering: Het is belangrijk om de verandering in de cultuur te implementeren door middel van trainingen, workshops en coaching. Het is ook belangrijk om de voortgang van de verandering bij te houden en te meten.
  7. Blijf de verandering onderhouden: Het is belangrijk om de verandering in de cultuur te blijven onderhouden en te versterken. Dit kan worden gedaan door middel van regelmatige trainingen en workshops, het belonen van gewenst gedrag en het communiceren van successen.

Hoe kan Alfa jou helpen?

Bij Alfa hebben we adviseurs met veel kennis en ervaring op het gebied van bedrijfscultuur en het in kaart brengen en veranderen hiervan. We denken graag met je mee over je strategie voor de komende jaren en hoe je huidige cultuur daar invloed op uitoefent. Ook hebben we specialisten op het gebied van teamontwikkeling, die je ondersteunen bij het beter laten functioneren van (management)teams, vanuit de DISC-methodiek. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen beteken? We gaan graag eens vrijblijvend in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Stijn Louwes

Stijn Louwes

Bedrijfsadviseur

088 253 2462 | slouwes@alfa.nl


Meer over Stijn