Banner

Subsidieregeling voor fijnstofreductie

14 april 2021 | Door:  Henk Overbeek

In de periode van 19 april tot en met 31 mei 2021 opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opnieuw de subsidieregeling ‘Investeren in bewezen innovaties’. Voor pluimveehouders is dit het tweede opeenvolgende jaar dat er een subsidieaanvraag voor investeringen in fijnstofreductie ingediend kan worden. De regeling is bedoeld voor pluimveehouders (leg- en vleessector) die de hoeveelheid fijnstofuitstoot willen reduceren met tenminste 45%. Hierbij wordt subsidie toegekend aan bedrijven die verder gaan dan de wettelijke fijnstofreductie. 

Hoeveel subsidie?

Er wordt 40% subsidie verstrekt op het investeringsbedrag met een maximum van 50.000 euro per stal en maximaal 200.000 euro per locatie. Voor het aanpassen van bestaande stallen krijg je eerder subsidie  toegewezen dan voor het bouwen van nieuwe stallen. Ook stallen in pluimveedichte gebieden komen eerder in aanmerking voor subsidie. Diverse gemeenten zijn aangemerkt als ‘pluimveedicht gebied’, waarbij ook de meeste gemeenten op de Veluwe. Daarnaast kan het subsidiepercentage verhoogd worden als de investering wordt gedaan door een jonge landbouwer of wanneer er extra investeringen worden gedaan in dierenwelzijn en bedrijfshygiëne. 

Aanvragen

Het is niet mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor een investering in fijnstof reductie die al uitgevoerd of aanbesteed is. De aanvraag voor subsidie dient voor het aangaan van en investeringsverplichting ingedient te worden. Hiervoor is een offerte nodig waaruit een specificatie van de investeringskosten blijkt. Ook dient er een rekenmodel bijgevoegd te worden dat de fijnstofreductie onderbouwd. Mochten er in het verleden al fijnstofreductie technieken zijn toegepast dan dient ook hiervan bewijs te worden bijgevoegd. 
Wil je meer informatie over deze subsidieregeling of heb je belangstelling voor een aanvraag? Neem dan contact op met Andre Arfman of Marit van de Bunt.