Banner

Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 Zakelijk

18 juli 2023 | Door:  Henk Kroeze

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe.  Onlangs nog werd een schapenhouder aangevallen door de wolf.  Het aantal schadegevallen neemt ook toe. Om schade en aanvallen te voorkomen investeren steeds meer hoefdierhouders in wolfwerende rasters. Om de hoefdierhouders (runderen, schapen, geiten, paarden en alpaca’s) tegemoet te komen, heeft provincie Drenthe een subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 opengesteld.

Sinds 1 april 2023 kunnen naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders (runderen, paarden, alpaca’s) die in Drenthe gevestigd zijn, subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022.

De provincie Drenthe stelt de subsidieregeling open voor het aanschaffen of aanpassen van een vaste of verplaatsbare wolfwerende afrastering. Het gaat om de volgende bedragen:

Daarnaast is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbare afrastering. Deze subsidie bedraagt 4.500 euro voor een automatisch oprolsysteem voor een verplaatsbare afrastering met draden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie wolfwerende rasters Drenthe 2023 zakelijk, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

De subsidie wordt slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, nogmaals subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden. De dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van een aanvraag je contact opnemen met Henk Kroeze (kantoor Hoogeveen), Wouter Vieveen (kantoor Groningen) of Gerrit Pullen (kantoor Zwolle).

Henk Kroeze

Henk Kroeze

Bedrijfskundige

088 2532231 | hkroeze@alfa.nl


Meer over Henk