Banner

Partner van Westerkwartier Boert Bewust

27 juli 2022 | Door:  Wouter Vieveen

Een tijdje terug werden wij benaderd door 1 van onze klanten of wij bekend waren met Westerkwartier Boert Bewust. Op donderdag 21 juli zijn Alfa Accountants en Adviseurs Groningen en Westerkwartier Boert Bewust een partnerschap aangegaan.

Over Boert Bewust

Boert Bewust is een stichting waarbij boeren, tuinders en samenleving met elkaar verbonden worden. De boeren en tuinders volgen trainingen/opleidingen op het gebied van communicatie met de samenleving en organiseren activiteiten waarbij er naar gestreefd wordt om de kloof tussen boer en burger te verkleinen.

De groep ondernemers is divers en krijgen een Boert Bewust bedrijfslabel. Op de website kunnen de verschillende bedrijven opgezocht worden en is naast de bedrijfsbeschrijving te zien hoe de ondernemers op verschillende onderdelen zoals maatschappij, milieu, energie of natuur een extra bijdrage leveren aan de samenleving. Nog liever vertellen de boeren en tuinders persoonlijk het verhaal op 1 van de open dagen of tijdens de activiteiten welk georganiseerd worden.

Wat betekent een partnerschap?

Westerkwartier Boert Bewust organiseert verschillende activiteiten en evenementen welk gedeeld worden via de Facebook pagina. Via de sociale media kanalen Facebook en LinkedIn van Alfa Groningen worden deze activiteiten en evenementen nu ook gedeeld om meer mensen te bereiken.

Daarnaast kan door Alfa Groningen gebruik gemaakt worden van diverse vergader- en groepsaccommodaties van de boeren en tuinders van Boert Bewust en levert Alfa Groningen een bijdrage aan de organisatie ter ondersteuning van trainingen, materialen en activiteiten.

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Doordat we al jaren werken voor agrarische ondernemers zien we de ontwikkelingen en innovaties in de sector van dichtbij. Net als Westerkwartier Boert Bewust vinden wij het belangrijk om aan de samenleving te laten zien wat er gebeurt op de bedrijven van boeren en tuinders en hoe deze boeren en tuinders omgaan met thema’s als milieu, dierwelzijn, maatschappij, etc. De meeste ondernemers doen meer als een minimale eis en dat mag gezien worden.

Interesse

Heb je interesse om ook partner te worden, om als boer of tuinder aan te sluiten bij Westerkwartier Boert Bewust of om deel te nemen aan 1 van de activiteiten? Neem dan gerust contact op met Westerkwartier Boert Bewust of met ons, dan kunnen wij jullie met elkaar in contact brengen.

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter