‘Invloed uitoefenen op een constructieve manier’ met de eerste vrouwelijke OR-voorzitter Marga Bijma

8 maart 2021 | Door:  Marga Bijma - Doorn

Sinds kort heeft de ondernemingsraad van Alfa voor het eerst een vrouw als nieuwe voorzitter. Marga Bijma is opgeschoven van ‘gewoon’ OR-lid naar de stoel met de voorzittershamer. De fiscaal jurist en estateplanner van kantoor Groningen brengt achttien jaar ervaring bij Alfa mee. Hoe kijkt zij tegen haar rol aan?

Ze stond niet meteen te springen toen ze werd gevraagd om zitting te nemen in de OR. “Ik had er niet zo’n goed beeld bij. Dat is ook het probleem van de OR, die zichtbaarheid.” Het is iets waar zij als voorzitter meer werk van wil maken: het belang van een ondernemingsraad voor de medewerkers beter kenbaar maken.

Nee, van ‘de orkaan Marga’ die door de OR gaat waaien wil ze niets weten. Lachend: “Maar ik hoop wel op een frisse en constructieve wind.

Vrouwen binnen Alfa

Vanuit haar kernwaarden wil Alfa een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom staan de onderwerpen diversiteit & inclusie hoog op de agenda. Onderdeel hiervan bij Alfa is het vergroten van de participatie van vrouwen in hogere managementfuncties. Marga: “uit onderzoek blijkt dat vrouwelijk leiderschap op een positieve manier bijdraagt aan continuïteit, keuzes, besluitvorming en winstgevendheid van organisaties. Dat is een hele mond vol, maar ik merk zelf in de praktijk ook dat samenwerken in gemengde teams effectief is.  Mannen en vrouwen vullen elkaar goed aan en vliegen zaken soms nét op een andere manier aan.”

“Ik denk dat deze tijd uitdagende vraagstukken kent. Dit vraagt om mensen die luisteren, inclusief denken, verschillen overbruggen en voor de goede zaak daadkracht tonen. Doorgaans scoren vrouwen hoog op deze eigenschappen.”

De laatste jaren komen er steeds meer vrouwen in managementfuncties bij Alfa. Marga: “ja nu ook een vrouwelijke voorzitter van de OR. Ik denk dat het bij uitstek een positie is waar verbindend leiderschap erg goed van pas komt.”

Alfa in de top 3 voor Driehoek 3D Trofee

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de Driehoek 3D Trofee, een prijs voor de organisatie met de beste samenwerking tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad, oftewel de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. We hebben niet gewonnen, maar Alfa heeft wel de aanmoedigingsprijs gekregen, omdat we een organisatie zijn die elkaar zoekt om vorm te geven aan het medezeggenschap. “Ik zie het als mijn taak om daarop voort te borduren en verder te komen met elkaar. Een stukje professionalisering, iets proactiever als het kan.”

Ook werd benoemd dat het duurzaamheidsbeleid met de internationale standaard, omdat Alfa is aangesloten bij B-Corp, opvallend is.

Meepraten en meedenken

Haar brede interesse was de reden om uiteindelijk toch ‘ja’ te zeggen op de vraag om OR-lid te worden. “Het leek me leuk om mee te praten en mee te denken over alle dingen die ons aangaan als medewerker en als bedrijf. In de ondernemingsraad komt van alles langs. Thema’s als het hybride werken bijvoorbeeld. Of diversiteit: hoe krijgen we meer vrouwen in managementlagen bij Alfa? Onlangs hebben we gesproken over een nieuwe scan-en-herkenoplossing. Welke impact heeft zoiets voor onze medewerkers?”

Maar we moeten niet vergeten om te luisteren naar wat er leeft onder de medewerkers en in de kantoren.” Ze ziet daar een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. “Ik denk dat ik een goede verbinder kan zijn.”

Videovergaderen

Ook corona heeft de agenda gehaald van de OR. “Met het corona-crisisteam van Alfa hebben we heel korte lijnen. Zij vragen ook regelmatig aan ons: hebben jullie nog dingen namens de medewerkers? Het bleek bijvoorbeeld dat medewerkers met kleine kinderen knel kwamen te zitten met thuiswerken. Sommige medewerkers vonden het lastig dit aan te geven bij hun leidinggevende. Het crisisteam pakt dat weer op.”

Corona heeft ook nog op een andere manier invloed gehad. De tien maandelijkse vergaderingen - in juli en augustus hebben de leden OR-vakantie – fysiek op het hoofdkantoor zijn teruggebracht naar vier fysieke vergaderingen. De leden komen uit het hele land, we hebben gemerkt dat digitaal vergaderen best kan. Al moet ik zeggen dat ik na een jaar videobellen onderhand iedereen wel weer eens in de ogen wil kijken.”

Marga Bijma - Doorn

Marga Bijma - Doorn

Fiscaal adviseur

088 2531602 | mbijma@alfa.nl


Meer over Marga