Banner

Verleasen fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit?

25 september 2019 | Door:  Herald Aalderink

In een eerder artikel hebben we je geïnformeerd over de verhoging van het percentage afroming bij de overdracht van fosfaatrechten van 10% naar 20%.  Nu het eind van het jaar nadert en je opnieuw of misschien voor het eerst naar je fosfaatplanning gaat kijken, wordt het effect hiervan meer concreet. Dan ontstaan er vragen zoals: hoeveel rechten heb ik over of tekort en wat zijn de mogelijkheden om hier tijdig op te anticiperen?

De eerste stap bij de beantwoording van dergelijke vragen is nagaan wat de voorspelde fosfaatproductie over heel 2019 wordt en of bijsturen wenselijk is. Een belangrijk gegeven daarbij is welk aantal dieren - melkkoeien en jongvee - in 2020 nodig is om de fosfaatrechten maximaal te benutten. Een aantal melkveehouders heeft eind 2018 veel melkkoeien verkocht om de fosfaatproductie op het laatste moment te repareren. Het gevolg hiervan is dat het jaar 2019 is gestart met te weinig koeien. Daardoor is het lastig om de fosfaatrechten dit jaar maximaal te benutten zonder de aankoop van prijzig gebruiksvee. Het zijn dan ook voor een deel deze melkveehouders, die nu fosfaatrechten over hebben en zich afvragen hoeveel rechten zij kunnen verleasen en wat de netto opbrengst hiervan is. Het antwoord op beide vragen maken we inzichtelijk middels de onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1: Hoeveel rechten kan je verleasen?

Uit je fosfaatplanning blijkt een onderschrijding van de fosfaatrechten van 500 kg. Je wilt de komende maanden rustig kunnen slapen, dus je besluit 400 kg te verleasen en 100 kg als marge over te houden. Deze 400 kg zijn de netto kg die de leaser kan benutten. Om deze hoeveelheid bij de leaser te krijgen moet je bruto 500 kg overboeken. De leaser betaalt helaas alleen voor de netto kg de overeengekomen prijs. De af te romen hoeveelheid van 100 kg (20%) mag de vervreemder in het jaar van overdracht gebruiken, zodat er een gezamenlijke benutting is van 100%.

Voorbeeld 2: Wat is het rendement van verleasen?

Bij een prijs van circa 40 euro per kg is de opbrengst van de 400 kg 16.000 euro. Dit lijkt een mooie aanvulling op het saldo op je rekening-courant. Maar op 1 januari 2020 heb je ineens wel 100 kg minder fosfaatrechten. Uitgaande van een continuering van de bestaande bedrijfsomvang moet je 100 kg fosfaat terugkopen. Omdat je deze rechten pas in 2020 kunt benutten, heb je tot eind 2020 tijd om deze rechten terug te kopen.

In dit voorbeeld koop je deze rechten met het oog op een goede nachtrust op korte termijn terug voor een prijs van circa 135 euro per kg, dus in totaal 13.500 euro. Wanneer je deze opbrengst aftrekt van de leaseopbrengst, resteert een netto resultaat van 2.500 euro oftewel 6,25 euro per kg.  Ter vergelijk: bij de benutting van deze 400 kg fosfaatrechten voor de melkproductie op je eigen bedrijf is het resultaat (melkopbrengst + verkoop vee – proceskosten) doorgaans al snel circa 10.000 euro, oftewel 25,50 euro per kg.  Dit is een mooie vergoeding voor je eigen arbeid.

Vraag het Alfa

Door planmatig te werken houd je helder zicht op je fosfaatplanning en op de realisering van een maximaal rendement van de beschikbare bedrijfsmiddelen.  Wil je graag meer informatie over de lease en verlease en/of de aan- en verkoop van fosfaatrechten? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs, met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald