Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

Mijn roots liggen op een gemengd bedrijf met melkkoeien en fokzeugen.

Bij Alfa heb ik me gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en strategie in de melkveehouderij. Ook adviseer ik regelmatig over wet- en regelgeving, subsidies en certificeringstrajecten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Ik ben erkend bedrijfsadviseur in het BAS-register op onderdeel A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten. 

Wil jij geadviseerd worden m.b.t. jouw specifieke bedrijfssituatie, neem dan contact op.
Lees meer over mij.


Recente artikelen van Herald

Opkoopregelingen: een mooie kans om het roer om te gooien?

Opkoopregelingen: een mooie kans om het roer om te gooien?

25 augustus 2022

Kun jij iets met de opkoopregelingen tweede tranche van Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)?

Dekt de goede melkprijs begin 2022 de gestegen toegerekende kosten wel?

Dekt de goede melkprijs begin 2022 de gestegen toegerekende kosten wel?

31 maart 2022

In maart 2022 is corona naar de achtergrond verdwenen en wordt de wereld bepaald door de oorlog in Oekraïne. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de melkveehouderij?

Omschakeling naar Beter Leven 1 ster vleeskuikens vraagt integrale aanpak!

Omschakeling naar Beter Leven 1 ster vleeskuikens vraagt integrale aanpak!

4 maart 2022

Voor veel vleeskuikenhouders is de omschakeling naar het Beter Leven 1 ster vleeskuiken een actueel thema. Een integrale aanpak van dit vraagstuk is vereist.

Pas je je voer- en bemestingsstrategie aan op de omstandigheden?

Pas je je voer- en bemestingsstrategie aan op de omstandigheden?

7 juni 2021

Het lijkt erop dat deze zware snede onder goede omstandigheden binnen gehaald kan worden. De vraag is vervolgens hoe deze graskuilen efficiënt omgezet kunnen worden in melk.

 € 1.500 subsidie voor bedrijfsadvisering beschikbaar vanaf 31 mei

€ 1.500 subsidie voor bedrijfsadvisering beschikbaar vanaf 31 mei

31 mei 2021

Vanaf vandaag, 31 mei 2021, wordt de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) opengesteld.