Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

Mijn roots liggen op een gemengd bedrijf met melkkoeien en fokzeugen.

Bij Alfa heb ik me gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en strategie in de melkveehouderij. Ook adviseer ik regelmatig over wet- en regelgeving, subsidies en certificeringstrajecten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Ik ben erkend bedrijfsadviseur in het BAS-register op onderdeel A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten. 

Wil jij geadviseerd worden m.b.t. jouw specifieke bedrijfssituatie, neem dan contact op.
Lees meer over mij.


Recente artikelen van Herald

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

30 maart 2023

Melkveehouders in Drenthe, die hun bedrijfsvoering verder willen verduurzamen, kunnen tot 15 mei 2023 een beloning aanvragen voor de in 2023 en 2024 gerealiseerde verbetering.

Subsidie MKB advies voucher

Subsidie MKB advies voucher

27 maart 2023

Ondernemers in de provincie Drenthe, die hun bedrijf willen ontwikkelen of overdragen kunnen in 2023 en 2024 een subsidie aanvragen voor de benodigde advieskosten.

Heeft jouw melkveebedrijf voldoende buffer voor 2023?

Heeft jouw melkveebedrijf voldoende buffer voor 2023?

22 januari 2023

De eerste BAS-rapportages over het volledige jaar 2022 zijn gedraaid. Aan de hand van deze indicatieve gegevens geven we een aantal handvatten voor je jaarbegroting voor 2023.

Heeft jouw melkveebedrijf voldoende buffer voor 2023?

Heeft jouw melkveebedrijf voldoende buffer voor 2023?

22 februari 2023

De eerste BAS-rapportages over het volledige jaar 2022 zijn gedraaid. Aan de hand van deze indicatieve gegevens geven we een aantal handvatten voor je jaarbegroting voor 2023.

Opkoopregelingen: een mooie kans om het roer om te gooien?

Opkoopregelingen: een mooie kans om het roer om te gooien?

25 augustus 2022

Kun jij iets met de opkoopregelingen tweede tranche van Maatregel gerichte aankoop en beƫindiging veehouderijen (MGA-2) en de Landelijke beƫindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)?