Banner

Subsidies voor bereiken internationale ambities

25 augustus 2021 | Door:  Jelmer Beckmann

Voor mkb-ondernemers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten zijn verschillende subsidies beschikbaar vanuit de overheid. Bijvoorbeeld voor het in het buitenland uitvoeren van een project, investeren in een buitenlandse onderneming of mogelijke buitenlandse afnemers overtuigen van jouw technologie, product of dienst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert ondernemers die met dergelijke projecten aan de slag willen met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) om succesvol internationaal te ondernemen in het buitenland. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee gelijk positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties

Haalbaarheid

Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken, is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk. Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van jouw bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoek je of aanschaf door deze partner haalbaar is. Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij jou. Je onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is. Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst, dan is een demonstratieproject van toepassing binnen deze regeling.

Informatie en advies

Neem voor informatie over deze en andere subsidies contact op met de adviseurs van Alfa Consultants via telefoon 088 2533300 of e-mail consultants@alfa.nl

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer