Banner

MIA\Vamil 2020: Extra budget en focus op circulaire economie

2 januari 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De Nederlandse overheid trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Daarnaast is dit jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie. In totaal is voor 2020 een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe Milieulijst biedt met dit extra budget meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Duurzaam vervoer krijgt vanaf 2020 ook meer ruimte op de lijst. Als laatste zet de MIA\Vamil-regeling meer in op het terugdringen van stikstofemissie.

Beter benutten van grondstoffen

Belangrijke nieuwkomer op de Milieulijst is apparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking. Daarnaast is de lijst uitgebreid met circulaire producten zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en circulaire matrassen.

De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Ook investeringen in circulair ondernemen in de landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA\Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector.

Circulair bouwen

In 2020 biedt de MIA\Vamil meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfshallen met een industriefunctie stelt de lijst wel aanvullende voorwaarden.

Terugdringen van emissies

De MIA\Vamil-steun voor duurzame stallen blijft in 2020. Wel worden strengere eisen aan de stikstofemissies van deze stallen gesteld. Het voordeel bij investeringen in mestrobots of het scheiden van mest en urine blijft ook in 2020. Daarnaast komen brongerichte maatregelen voor het terugdringen van stikstofemissies in aanmerking.

Elektrische voertuigen

Tot slot wordt de aanschaf van elektrische voertuigen gestimuleerd. Het fiscale voordeel voor normale personenauto’s wordt in 2020 wel verder versoberd. Daarentegen worden investeringen in elektrische busjes voor doelgroepenvervoer in 2020 extra gestimuleerd. Ook voor investeringen in elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zijn mogelijkheden voor fiscaal voordeel.

Vraag het Alfa!

Een belangrijke algemene voorwaarde binnen de regeling – die helaas nog vaak wordt vergeten – is dat een aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting moet worden uitgevoerd bij de RVO. Houd hier rekening mee!

Heb je plannen om te investeren in milieubesparende maatregelen en wil je deze laten toetsen of ze bijvoorbeeld kunnen worden gemeld? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Alfa of direct met een van onze subsidieadviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Manager subsidies mkb

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer