Banner

Liquiditeitsontwikkeling pluimveehouderij

4 maart 2019

Vele pluimveehouders hebben te maken met grote schommelingen in liquiditeit. Door het jaar heen zijn er een aantal momenten waarop verschillende kostenposten vanuit de rekening courant van de onderneming betaalt moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het gezondheidsfonds of belastingheffingen. Omdat deze kosten vaak op korte termijn betaalt moeten worden, kan het voorkomen dat andere periodieke betalingsverplichtingen in het geding komen. Dat is niet wenselijk en vraagt om een verbetering van het liquiditeitsmanagement. Vandaag de dag zijn er een aantal slimme digitale tools beschikbaar, die helpen om de schommelingen in de liquiditeit in kaart te brengen en onder controle te houden.

Invloed op liquiditeit

Wanneer we naar de pluimveehouderij kijken, dan zien we dat er door het jaar heen vele momenten zijn waarop er aanspraak op de liquiditeit wordt gedaan. In eerste instantie kan je dan denken aan de periode waarin het koppel wordt vernieuwd. In deze periode is er sprake van verschillende kostenposten, zoals vangploegen, stalreiniging of eventuele dierfinanciering, terwijl er een periode geen omzet uit die stal is.

Toch zijn er meer kostenposten die de liquiditeit beïnvloeden, zeker wanneer deze samenvallen met de vernieuwing van het koppel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor mestafzet, lease pluimveerechten, asbestsanering, belastingen of diergezondheidsfonds. 

Inzicht in liquiditeit

Het is voor de pluimveehouder belangrijk om goed inzicht te hebben in alle kostenposten en wanneer deze betaald moeten worden. Dit is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat lopende (periodieke) kosten met moeite betaald kunnen worden.

Inzicht in én het bewust zijn van de liquiditeit van je onderneming, geeft onder andere financiële instellingen vertrouwen in de ondernemer bij eventuele financieringen. Daarnaast geeft het input in de afweging bij het maken van prijsafspraken op het gebied van eieren, vlees, voer en mest.

Moderne digitale tools

Alfa Accountants biedt pluimveehouders een moderne digitale tool die de liquiditeit van het bedrijf overzichtelijk in kaart brengt. Alfa Management Paneel (AMP Agro) geeft inzicht in de (geplande) inkomende- en uitgaande geldstromen, met andere woorden de liquiditeit van de onderneming.

Met behulp van deze tool kan je heel eenvoudig een aantal weken vooruit kijken hoe de liquiditeit van de onderneming uitvalt, om hier vervolgens actie op te ondernemen, zodat ook in “dure maanden” aan betalingsverplichtingen voldaan kan worden. 

Naast het Alfa Management Paneel, heeft Alfa een tweetal andere tools tot haar beschikking, die op unieke wijze ondersteunen in het ondernemerschap; AgriNota en BAS. Via AgriNota kunnen facturen eenvoudig gedigitaliseerd worden, zodat administratie sneller bijgewerkt kan worden en er realtime informatie beschikbaar is.

BAS (Bedrijf Analyse Systeem) geeft inzicht in de sectorspecifieke prestaties en kostprijs van de productie en geeft de mogelijkheid om deze te vergelijken met de  sector. Al met al drie slimme tools die bijdragen aan inzicht in liquiditeit en helpen om betalingsverplichtingen op korte en lange termijn te kunnen voldoen.

Ondersteuning

Ben je geïnteresseerd in tools die jou kunnen ondersteunen in de sturing op je bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op, we denken hierin graag met u mee. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij met een goede dienstverlening in de pluimveehouderij. Nieuwsgierig naar een BAS rapport, zie BAS pluimveehouderij