Banner

Laatste ronde SDE+-subsidie: wacht niet te lang!

27 februari 2020 | Door:  Hans de Bie

Ben je van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren? Maar twijfel je nog om dit te doen in verband met de hoge investeringskosten? Met de bekende regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt de overheid investeringen in hernieuwbare energie. Een nieuwe openstelling van de SDE+-subsidie vindt plaats op 17 maart 2020. Let wel, het is de allerlaatste ronde van deze regeling en er is dit voorjaar maar een budget van 4 miljard euro beschikbaar.

Hernieuwbare energie

Maar wat is nu hernieuwbare energie? Dit is duurzame energie die wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de categorieën voor de openstelling vastgesteld: energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa.

Hoogte van de subsidie

SDE+ vergoedt de onrendabele top van duurzame energie; dus het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van geleverde energie. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd. Afhankelijk van de toegepaste technologie wordt de SDE+-subsidie toegekend voor een periode van 12 of 15 jaar.

SDE+ wordt SDE++

Vanaf dit najaar komen naast projecten gericht op hernieuwbare energie ook CO2 -reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. CO2-reductie is een belangrijke pijler in het Nederlandse klimaatbeleid. De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) maakt dit mogelijk. Het is een verbreding van de huidige SDE+-regeling. Richting de toekomst worden er naar verwachting stapsgewijs categorieën voor duurzame energie aan de subsidieregeling toegevoegd.

Vraag het Alfa

De SDE+-regeling is populair, dus wacht niet te lang. Aanvragen worden gerangschikt op basis van tijdstip en inschrijfbedrag. Er komt veel kijken bij een aanvraag en het gaat soms om forse investeringsbedragen. Neem tijdig contact op met je Alfa-adviseur en betrek deze in je investeringsplannen. Zij kunnen je adviseren over de financiële aspecten van een dergelijke investering en weten precies hoe de aanvraag opgesteld en ingediend moet worden.

Meer informatie

Wegens groot succes verlengd: de SDE+-regeling.
Laatste keer subsidie aanvragen voor oude SDE+-regeling.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans