Banner

Laatste keer subsidie aanvragen voor ‘oude’ SDE+-regeling

20 augustus 2019

Met de SDE+-regeling kun je subsidie aanvragen voor investeringen in technieken voor hernieuwbare energie.

Heb je plannen om te investeren in technieken voor hernieuwbare energie? Er komt weer een openstelling aan voor de SDE+-regeling. Het is meteen de laatste subsidieronde onder die naam. De regeling maakt plaats voor de SDE++-regeling, die vanaf 2020 een bredere opzet kent. Het zou ook weleens kunnen betekenen dat de opwekking van elektra niet langer meer subsidiabel is. Bij Alfa houden we er rekening mee dat zonnepanelen niet terugkeren in de nieuwe opzet. Je plannen indienen kan dit najaar in drie fasen, te beginnen op 29 oktober.

Met de SDE+-regeling wil de overheid ondernemers stimuleren om vaart te maken met een duurzame energievoorziening in ons land. De Stimulering Duurzame Energieproductie kent zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. Wind is een aparte categorie, met bijbehorend budget. De regeling is vrij populair in ondernemersland. Ook bij Alfa-klanten: in de eerste ronde van 2019 zijn opvallend veel projecten aangemeld. En goed om te weten: die 23 projecten zijn nagenoeg allemaal toegekend.

Minister Wiebes heeft al aangekondigd om wederom 5 miljard euro subsidie uit te trekken, net als dit voorjaar. Wel zijn er in vergelijking met de voorjaarsronde een paar veranderingen.

Elektriciteit uit zonnepanelen

De kostprijs van zonnepanelen is aan het dalen. Daarom zijn de maximale basisbedragen voor alle categorieën zon-PV verlaagd. Reken op dalingen tussen 2 en 5 procent. Misschien is het wel de laatste mogelijkheid om nog wat overheidsgeld terug te zien bij een investering in zonnepanelen. Hoewel de regeling voor 2020 nog bekend moet worden gemaakt, zou het heel goed kunnen zijn dat subsidie daarop verleden tijd is.

Transportindicatie voor elektriciteit

Met veel projecten die op stapel staan komt het elektriciteitsnet nog verder onder druk te staan. Daarom wil de overheid niet langer meer subsidies geven als projecten door een gebrek aan transportcapaciteit niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. Subsidie krijgen kan nog altijd, maar dat moet je een document van  je netbeheerder kunnen overleggen dat die capaciteit voorhanden is. ‘Even snel’ een aanvraag doen lijkt door deze maatregel minder eenvoudig.

Verklaring locatie-eigenaar

Tot 2015 kon je geen subsidie krijgen als je bijvoorbeeld zonnepanelen wilde plaatsen op een dak dat niet van jou is. Dat veranderde toen: je kon subsidie aanvragen en kreeg dan de tijd om die toestemming alsnog te krijgen. Die aanvraagprocedure is nu sterk vereenvoudigd door een uniform toestemmingsformulier te introduceren.

Openstellingsfasen

Je kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9.00 uur tot donderdag 14 november, 17.00 uur.

Nieuwe regeling op komst

Zoals aangegeven is dit de laatste ronde van de SDE+regeling. Die maakt volgend jaar plaats voor de SDE++. In die nieuwe regeling ligt het accent op CO2-reductie. Nederland wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten. De verwachting is dat het budget voor de nieuwe regeling lager zal zijn. Ook zijn er plannen om de tweetal openstellingen per jaar te vervangen door één ronde, in de zomerperiode.

Vraag het Alfa

Er komt veel kijken bij een aanvraag. En het gaat om forse investeringsbedragen. Waarom zou je het risico lopen om naast de subsidie te grijpen? Betrek tijdig je Alfa-adviseur in de plannen. Subsidieaanvragen indienen is voor ons dagelijks werk. We weten precies hoe je die aanvraag zo inkleedt dat je recht hebt op wat je toekomt. Dat heeft ook de eerste subsidieronde van dit jaar wel uitgewezen. Neem gewoon even contact op en we regelen het ook voor jou tot in de puntjes.