Banner

Vanaf 13 april: subsidie voor haalbaarheidsonderzoek innovatie

23 februari 2021 | Door:  Jelmer Beckmann

Heb je plannen voor een innovatief project? Maar twijfel je over de technische of commerciële potentie? Dan schiet de overheid te hulp, met de MIT (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). Dit is een subsidieregeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Een individuele mkb-ondernemer kan binnen de komende openstelling een haarbaarheidsproject uitvoeren. Vanaf 13 april kan je subsidie aanvragen voor het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek. Let erop: je moet er snel bij zijn én per regio gelden andere voorwaarden, dus haal Alfa er op tijd bij als je interesse hebt.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een MIT-haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kun je de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen. Het haalbaarheidsproject kan eventueel worden aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een klein deel van het project mag al gaan over de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.

Voorbeelden

Voorbeelden van een haalbaarheidsproject zijn een literatuuronderzoek, een octrooionderzoek, de inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, een marktverkenning en een concurrentieanalyse.
Voorbeelden van een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.
Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsproject kun je een weloverwogen beslissing nemen om het ontwikkelingstraject wel of niet te starten.

Wat betekent de subsidieregeling financieel?

De subsidie bedraagt 40% (maximaal 20.000 euro) van de subsidiabele kosten. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal één jaar.

Wanneer?

Het is mogelijk om vanaf 13 april 2021 een aanvraag in te dienen. Vanwege het principe ‘first come, first serve’ en de populariteit van de regeling is het van belang dat je de aanvraag direct op de eerste dag indient. Op deze manier heb je de grootste kans van slagen.

Betrek Alfa bij je aanvraag!

Afhankelijk van de regio waar je onderneming zich bevindt gelden andere voorwaarden en/of prioriteiten waaraan het project moet voldoen. Er zijn vijf verschillende regio’s met elk hun eigen budgetten en topsectoren. Met gepast subsidieadvies weet je zeker of je wel of niet in aanmerking komt. Wij kunnen inventariseren of het project past binnen de in de regio geldende innovatieprogramma’s, beleid en Kennis- en Innovatieagenda’s.

MIT-R&D-samenwerking

Later dit jaar opent ook weer de subsidieregeling voor MIT-R&D-samenwerking (begin juni t/m midden september 2021). Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers uit verschillende topsectoren. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

De subsidie is minimaal 50.000 euro en maximaal 200.000-350.000 euro per innovatieproject, waarvan maximaal 100.000-175.000 euro per deelnemer. In tegenstelling tot de MIT-haalbaarheidsprojecten is dit een tenderregeling. Na sluiting worden alle aanvragen beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Alleen de beste projecten ontvangen dus subsidie.

Vraag het Alfa!

Heb je vragen over de subsidieregelingen? Of wil je de mogelijkheden bespreken voor begeleiding bij een traject? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer