Banner

Financier je haalbaarheidsstudie van innovaties met subsidie

27 februari 2020 | Door:  Jorian Blom

Heb je plannen voor een innovatief project? Maar twijfel je over de commerciële potentie? Dan schiet de overheid te hulp, met de MIT (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). Dit is een subsidieregeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Een individuele mkb-ondernemer kan binnen de komende openstelling een haarbaarheidsproject uitvoeren. Vanaf 7 april kan je subsidie aanvragen als je actief bent in een van de topsectoren.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een MIT-haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kunnen zij de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen. Het haalbaarheidsproject kan eventueel worden aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een klein deel van het project mag al gaan over de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.

Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsproject kun je een weloverwogen beslissing nemen om het ontwikkelingstraject wel of niet te starten.

Wat betekent de subsidieregeling financieel?

De subsidie bedraagt 40% (maximaal 20.000 euro) van de subsidiabele kosten. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal één jaar.

Wanneer?

Het is vanaf 9.00 uur op 7 april 2020 mogelijk om aanvragen in te dienen.

Betrek Alfa bij je aanvraag!

Afhankelijk van de regio waar de aanvrager zich bevindt gelden andere voorwaarden en/of prioriteiten waaraan het project moet voldoen. Er zijn vijf verschillende regio’s met elk hun eigen budgetten en topsectoren. Met gepast subsidieadvies weet je zeker of je wel of niet in aanmerking komt. Wij kunnen inventariseren of het project past binnen de in de regio geldende innovatieprogramma’s. Daarnaast is het vanwege het principe ‘first come, first serve’ en de populariteit van de regeling van belang dat je de aanvraag direct op de eerste dag indient. Op deze manier heb je de grootste kans van slagen.

MIT-R&D-samenwerking

Later dit jaar opent ook weer de subsidieregeling voor MIT-R&D-samenwerking (11 juni t/m 10 september 2020). Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers uit verschillende topsectoren. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

De subsidie is minimaal 50.000 euro en maximaal 200.000-350.000 euro per innovatieproject, waarvan maximaal 100.000-175.000 euro per deelnemer. In tegenstelling tot de MIT-haalbaarheidsprojecten is dit een tenderregeling. Na sluiting worden alle aanvragen beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Alleen de beste projecten ontvangen dus subsidie.

Vraag het Alfa!

Heb je vragen over de subsidieregelingen? Of wil je de mogelijkheden bespreken voor begeleiding bij een traject? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.