Banner

Energie-investeringsaftrek 2020: meer inzet op CO2-reductie

20 december 2019 | Door:  Jelmer Beckmann

Eerder dan normaal heeft de overheid de lijst voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) 2020 bekend gemaakt. Deze fiscale regeling maakt het mogelijk om tot 45% van de investering af te trekken van de fiscale winst. Het budget voor de EIA in 2020 is 147 miljoen euro. Bij de wijzigingen in de Energielijst 2020 ten opzichte van de Energielijst 2019 ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder moeten versnellen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Energielijst 2019.

Gebouwde omgeving

In dit hoofdstuk zijn bij verschillende codes kleine technische aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt vanuit EU-voorschriften voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen. Zo kunnen verschillende toestellen eenduidig worden vergeleken. Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen led-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen led-spots en led-downlighters enerzijds en led-armaturen anderzijds. Daarnaast is een code toegevoegd voor een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel.

Processen

Naast technische aanpassingen worden warmtepompen op aardgas niet langer in de Energielijst opgenomen. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd. In de omschrijving voor de transkritische CO2-koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd. Deze onderdelen verbeteren de energie-efficiëntie van deze koel- en/of vriesinstallaties. De omschrijving voor led-belichtingssystemen voor tuinbouwkassen is aangepast. Daardoor vallen nu alle typen belichtingssystemen onder deze omschrijving.

Transportmiddelen

Binnen dit hoofdstuk is de omschrijving van de scheepsdieselmotoren aangepast, omdat er inmiddels moderne energie-efficiënte scheepdieselmotoren beschikbaar zijn met een brandstofverbruik van minder dan 195 g/kWh. De toepassing van zogenoemde spudpalen (deze worden in binnenwateren gebruikt als anker) is vanaf 2020 enkel te melden bij toepassing op werkschepen en niet meer op andere schepen.

Duurzame energie

Om kleinere ondernemers verder tegemoet te komen wordt het minimale systeemvermogen van een zonnepaneleninstallatie om gebruik te maken van de EIA verlaagd van 25 kWp naar 15 kWp. Op verzoek van het parlement is verzocht om geen zonnepanelen te stimuleren wanneer deze worden geplaatst op landbouwgrond of in natuurgebieden. In de nieuwe omschrijving zijn zonnepanelen in deze toepassingen daarom uitgesloten.

Bij accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit zijn accu’s voor (interne) transportmiddelen uitgesloten. Daardoor wordt voorkomen dat accu’s van bijvoorbeeld heftrucks onder deze techniek vallen. De omschrijving voor de biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met nabehandelingsapparatuur specifiek voor de productie van bio-LNG. Hierdoor wordt vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen voor transport gestimuleerd.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

In onderdeel F van de Energielijst 2020 (voorheen ‘Energietransitie' genaamd) is een nieuwe omschrijving opgenomen om de elektrificatie in bedrijfsprocessen te bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties. Het betreft elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie.

Een andere nieuwkomer op de lijst is de investering in de aanleg van infrastructuur voor warmte- en koudenetten tussen de bron en de eindgebruiker. Voorwaarde is wel dat een flink deel hernieuwbare warmte of koude- of restwarmte is. De EIA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Energie-/maatwerkadvies of CO2-emissiereductieplan

Nieuw op de energielijst is de mogelijkheid om de kosten voor het opstellen van een CO2-emissiereductieplan af te trekken. Het plan bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de CO2-emissie van je bestaande bedrijfsproces met minimaal 20% in uiterlijk 2030 te reduceren. De mogelijkheid om de kosten voor het opstellen van een energie- of maatwerkadviesrapportage is gebleven. De voorwaarden hiervoor zijn wel verder uitgewerkt. Voor bedrijven en instellingen die minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken gelden aanvullende eisen.

Overige investeringen

Nog vaak onbekend is de mogelijkheid om energiebesparende investeringen die niet op de lijst staan toch te melden onder de EIA-regeling. Daarbij moet er sprake zijn van een bepaalde besparing in energieverbruik per geïnvesteerde euro. Wanneer je kunt aantonen dat de besparing binnen een bepaalde marge ligt, geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een verklaring af. Zo is het voor bijvoorbeeld een binnenvaartschipper mogelijk om roerombouw te melden. Een kweker kan een investering in een nieuwe teeltsysteem aanmelden.

Een belangrijke algemene voorwaarde binnen de regeling – die helaas nog vaak wordt vergeten – is dat de EIA-aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting moet worden aangemeld bij de RVO. Houd hier rekening mee!

Vraag het Alfa!

Heb je plannen om te investeren in energiebesparende maatregelen en wil je deze laten toetsen of ze bijvoorbeeld kunnen worden gemeld? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Alfa of direct met een van onze subsidieadviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Manager subsidies mkb

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer