Banner

Belastingplannen voor 2023, wat weten we al?

25 augustus 2022 | Door:  Dick Leeuw

Traditiegetrouw horen we de derde dinsdag in september wat het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, ook op fiscaal gebied. Uit de Voorjaarsnota bleken al een aantal voornemens. In dit artikel hebben wij een aantal van de verwachte wijzigingen opgenomen.

Let op: dit artikel kent wijzigingen. Ga hier naar het meest actuele artikel: Update belastingplannen voor 2023 - Alfa Accountants en Adviseurs

Dotatie Fiscale Oudedags Reserve vervalt

Ondernemers van wie de winst belast wordt in de inkomstenbelasting gaan mogelijk meer belasting betalen. Dit komt vanwege het vervallen van de mogelijkheid een deel van de winst te doteren aan de oudedagsreserve (FOR). Over een opgebouwde oudedagsreserve hoeft echter niet direct te worden afgerekend.

Zelfstandigenaftrek verlaagd

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd van 6.310 euro dit jaar naar 5.950 euro in 2023. De aftrek kan bovendien nog maar verrekend worden tegen maximaal 37,07 procent in plaats van 40 procent nu.

Middelingsregeling afgeschaft

De middelingsregeling, een regeling waarbij voor de aanslag inkomstenbelasting wordt uitgegaan van een gemiddelde van de afgelopen drie jaar, wordt afgeschaft. Dit is met name ongunstig voor wisselende inkomens van meer dan 69.398 euro. Het laatste middelingstijdvak dat (volgens het coalitieakkoord) mogelijk wordt is 2022-2024.

Lage Vpb-tarief over max 200.000 euro

BV's en andere rechtspersonen met een winst van meer dan 200.000 euro betalen vanaf 2023 fors meer vennootschapsbelasting. Het lage tarief in de Vpb van 15 procent gaat namelijk gelden voor de eerste 200.000 euro winst in plaats van voor de eerste 395.000 euro nu.

Wijziging tarief box 2?

Wanneer je als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als je de aandelen van de vennootschap waar je een aanmerkelijk belang in houdt verkoopt, ben je over het voordeel aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (box 2). Het tarief is nu 26,9 procent.

Er zijn plannen om per 2024 een progressief tarief in box 2 te hanteren. Dat wil zeggen dat als er meer dividend in een jaar wordt uitgekeerd het tarief toeneemt.  

Elektrische auto

De bijtelling voor de elektrische auto met een eerste tenaamstelling of eerste toelating met een datum in 2023 gaat omhoog voor auto's met een catalogusprijs van meer dan 30.000 euro. De lage bijtelling van 16 procent blijft ook volgend jaar nog van toepassing, maar slechts over de eerste  30.000 euro van de cataloguswaarde in plaats van de eerste 35.000 euro thans. Daarboven blijft de bijtelling 22 procent.

Kilometervergoeding verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding van 0,19 eurocent per kilometer wordt verhoogd. Welke verhoging men voor ogen heeft, is nog onbekend.

Spaarvariant box 3

Het kabinet is van plan om voor de jaren 2023 en 2024 het vermogen in box 3 te belasten via de zogenaamde spaarvariant. Hiermee wordt ingespeeld op het arrest van de Hoge Raad, waarin deze huidige heffing in strijd met het recht verklaarde. In de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze zullen nog steeds tegen een forfaitair tarief worden belast.

Leegwaarderatio verhuurde woning verhoogd

De leegwaarderatio, een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning, wordt fors verhoogd. Hierdoor stijgt de waarde van een verhuurde woning in box 3, zodat de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen.

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 en verlaging in 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor kinderen al verlaagd naar 27.231 euro.

Btw-tarief zonnepanelen 0 procent

Het btw-tarief op de aanschaf en aanleg van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0 procent. Dit betekent niet zozeer een nieuw belastingvoordeel voor de consument, want particulieren kunnen nu de btw terugvragen. Wel dalen de administratieve lasten door deze maatregel.

Hogere overdrachtsbelasting voor bedrijven en beleggers

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen die niet als een eigen woning aangemerkt kunnen worden, stijgt van 8 procent naar 10,1 procent. Per saldo gaan bedrijven en beleggers, maar ook degene die een vakantiewoning aanschaft of verhuurt, hierdoor ruim 26 procent meer overdrachtsbelasting betalen.

Het blijft spannend

De meeste van deze maatregelen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en zijn nog niet definitief. De verhoging van de bijtelling van de elektrische auto en de verlaging van de zelfstandigenaftrek zijn al wel eerder vastgesteld. Momenteel wordt er veel gediscussieerd over de afgenomen koopkracht vanwege de hoge inflatie. Maatregelen om dit op te lossen hebben ook invloed op de fiscale wetgeving. Met Prinsjesdag zullen dan ook de uiteindelijke plannen echt bekend worden. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via www.alfa.nl/prinsjesdag.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick