Banner

Update belastingplannen voor 2023, wat weten we al?

5 september 2022 | Door:  Dick Leeuw

Pas op 20 september aanstaande is het Prinsjesdag. Toch zijn er (zoals gebruikelijk) wederom een aantal voorstellen uitgelekt. Volgens de media is de hoofdlijn dat er lastenverzwaringen zullen komen voor de huishoudens met hoge vermogens. Hieronder zijn in het kort een aantal koopkrachtmaatregelen opgenomen die in de pers zijn verschenen.   

Verlaging inkomstenbelasting en hogere arbeidskorting 

Het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag. Ook zal de arbeidskorting worden verhoogd. 

Hogere vennootschapsbelasting 

Het lage tarief van 15 procent gaat omhoog naar 19 procent.  Het tarief is dan bijna weer gelijk aan het tarief van 20 procent zoals dat gold in 2019. Daarnaast wordt de schijf waarvoor het verlaagde tarief geldt verlaagd naar 200.000 euro.  Bij een winst hoger dan dit tarief bedraagt het tarief 25,8 procent. 

Hoger gebruikelijk loon dga 

Het gebruikelijk loon bedraagt nu 48.000 euro. Het lijkt er op dat dga’s verplicht worden zichzelf een loonsverhoging te geven vanwege de verlaging van de zogenoemde doelmatigheidsmarge. 

Sneller afbouwen zelfstandigenaftrek 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd in stappen van 650 euro, waardoor in 2030 een aftrekpost zou resteren van 1.200 euro.  Het lijkt erop dat de afbouw in stappen van 1.300 euro gaat plaatsvinden. 

Aanpak fiscale 'constructies' 

Er is een blanco post opgenomen “aanpak fiscale constructies” in de begroting. Een dergelijke omschrijving roept natuurlijk veel vragen op. Vermoedelijk gaat dit om het extra belasten van verhuurd vastgoed. Ook wordt er in de wandelgangen gesproken over een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling. 

Box 3 

Er komt met zeer grote waarschijnlijkheid geen compensatie voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing over het vermogen in box 3. Daarnaast wordt het tarief in box 3 van 31 procent in stappen verhoogd naar 34 procent in 2024. Ook zullen verhuurders van vastgoed meer belasting gaan betalen in box 3. 

Maatregelen lagere inkomens 

Er wordt gedacht aan een verhoging van de huur- en zorgtoeslag voor lagere inkomens. Daarnaast gaat ook het minimumloon met 10 procent omhoog. Ook zal er aan de laagste inkomens via de gemeente een energietoeslag van 1.300 euro worden uitgekeerd. Gezinnen met kinderen krijgen een hoger kindgebonden budget. 

Overige 

  • De verlaging accijnzen op benzine en diesel blijft tot 1 juli 2023 in stand. 
  • De beurs voor uitwonende studenten wordt voor één jaar verhoogd. 

Afsluitend 

Op dit moment weten we niet meer dan wat in de media is verschenen. Pas op Prinsjesdag weten wij hoe de voorstellen er echt uit komen te zien. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick