Banner

Onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 2023 eindelijk omhoog

28 juni 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Al jaren klagen werknemers over de hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan hun personeel kunnen betalen indien zij met eigen vervoer naar en van het werk reizen.
Deze vergoeding is jaren geleden vastgesteld op 0,19 eurocent per gereisde kilometer en daarna ook nooit meer verhoogd. Dit terwijl de kosten van de auto wél zijn gestegen en allerlei partijen, al dan niet via de publiciteit, om verhoging hebben gevraagd.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat het kabinet hier eindelijk in mee. In de Voorjaarsnota is aangegeven dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 0,21 eurocent per kilometer zal bedragen. Per 1 januari 2024 stijgt de vergoeding verder naar 0,23 eurocent. Let wel op dat dit slechts een plan is, dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen.

Wat mag ik als werkgever in de tussentijd betalen?

Als werkgever ben je niet altijd verplicht je ook aan het vastgestelde onbelaste bedrag te houden. Dit mag ook minder zijn. Je kunt straks ook niet verplicht worden om het verhoogde bedrag te gaan betalen, tenzij jouw CAO dit voorschrijft of je in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen dat je wettelijke wijzigingen in de reiskostenvergoeding ook volgt.

Reiskosten via de werkkostenregeling

Aan de andere kant kun je ook nu al meer vergoeden dan de maximale onbelaste vergoeding van 0,19 eurocent. Het meerdere is dan belast loon waarover de werknemer belasting betaalt. Als je dat niet wilt, kun je het in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opnemen. Zolang je daar nog ruimte over hebt, blijft het bedrag dan onbelast. Anders betaal je als werkgever 80 procent eindheffing over de extra vergoeding. Dit is in de meeste gevallen goedkoper dan bruteren bij de werknemer.

Belastingvrije vergoeding openbaar vervoer

Reist de werknemer met openbaar vervoer, dan kun je in ieder geval de kosten hiervan onbelast vergoeden.

Wil je meer weten over het vergoeden van reiskosten? Benader dan je contactpersoon voor de salarisadministratie. Op onze website vind je een overzicht met adressen van al onze kantoren.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia