Banner

Belangrijke datums mest

2 januari 2024 | Door:  Jeroen van den Hengel

Binnen de mestregelgeving heb je te maken met diverse meldingen en registraties met uiteenlopende aanvraagperioden en deadlines. We hebben alle belangrijke datums voor jou op een rij gezet. Zo kun je op tijd je aanmeldingen doen of gegevens doorgeven.

In de lijst vind je een overzicht van datums voor de komende tijd. Via de link kom je terecht op de RVO-site met verdere informatie. Uiteraard helpt de Alfa-adviseur jou graag bij een melding of aanvraag.

Wanneer

Onderwerp

Uiterlijk 31 december 2023

Doorgeven contracten mestverwerking (DPO en VVO)

Uiterlijk 31 december 2023

Aanmelden fosfaat verrekenen

Uiterlijk 31 december 2023

Melden extra organische mest uitrijden

Uiterlijk 31 december 2023

Doorgeven overdracht dierrechten

Van 1 jan t/m 31 jan 2024

Doorgeven aanvullende gegevens

Van 1 jan t/m 15 mei 2024

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Van 1 jan t/m 31 aug 2024

Melden mest waterverdund uitrijden

Van 25 jan t/m 29 feb 2024

Aanvragen derogatievergunning

Van 1 feb t/m 29 feb 2024

Aanmelden vrijstelling bovengronds uitrijden mest

Uiterlijk 15 maart 2024

Opstellen verplicht bemestingsplan voor alle landbouwers

Van 1 feb t/m 1 juni 2024

Aanmelden equivalente maatregel

Van 1 mrt t/m 15 mei 2024

Doen Gecombineerde opgave

Van 1 mrt t/m 15 mei 2024

Aanmelden fosfaatdifferentiatie

Van 1 juni t/m 31 aug 2024

Melden grasland vernieuwen

Uiterlijk 1 oktober 2024

Doorgeven vanggewas na mais

Van 15 okt t/m 30 nov 2024

Definitieve aanvraag GLB 2024 en aanmelding 2025

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen