Banner

Aangekondigde daling vpb-tarief (deels) onzeker

14 maart 2020 | Door:  Dick Leeuw

Per 1 januari 2021 gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (verder) omlaag. Het hoge tarief, over de winst groter dan 200.000 euro, daalt van 25% naar 21,7%. Dit is eind vorig jaar in het Belastingplan 2020 geregeld. Maar in de politiek is niets zeker. GroenLinks, PvdA en SP hebben na Prinsjesdag aangegeven de verlaging tegen te willen houden. Zij willen tegen het hele Belastingplan 2021 stemmen als de tariefsverlaging van het hoge tarief in stand blijft. Daarom is het nu het moment om eens kritisch naar je BV-structuur te kijken.

Huidige tarieven vennootschapsbelasting

Het lijkt echter onzeker te worden of de tariefsverlaging van het hoge tarief doorgaat per 2021. Als dat niet gebeurt worden de verschillen tussen het hoge en lage tarief verder vergroot. Bijvoorbeeld naar 10%, terwijl dit verschil in 2020 al 8,5% bedraagt.

Denk kritisch na over je fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Heb je op dit moment een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, die bestaat uit meerdere BV’s die in totaal meer dan 200.000 euro winst maken? Dan kan het zinvol zijn om BV’s uit de fiscale eenheid te ontvoegen. Bij elke BV die zelfstandig belastingplichtig is, kun je over de eerste 200.000 euro winst het lage tarief benutten (tariefsopstapje).

Bij een fiscale eenheid kun je dit tariefsopstapje maar één keer toepassen. Elke euro winst die je op deze manier van het hoge tarief naar het lage tarief kunt verschuiven levert 8,25% belastingvoordeel op. Heb je een fiscale eenheid die bestaat uit twee BV’s die ieder 200.000 euro winst maken, dan kun je dit jaar dus maximaal 17.000 euro vennootschapsbelasting besparen door de fiscale eenheid te verbreken. Als volgend jaar de tariefsverlaging van het hoge tarief niet doorgaat, loopt het maximale voordeel van de verbreking op tot 20.000 euro per jaar. Extra redenen om nog eens te kijken naar de fiscale eenheid.

Overigens is de verbreking van een fiscale eenheid met terugwerkende kracht niet mogelijk. Als lopende een boekjaar de verbreking wordt aangevraagd, brengt dit extra administratieve lasten (boekjaren) met zich mee. Laat ook goed beoordelen wat de fiscale en administratieve gevolgen zijn van een gewenste verbreking.

Oprichting extra BV of BV’s

Wellicht heb je een BV waarbij het winstniveau ruim boven de 200.000 euro uitkomt. Dan zou je activiteiten kunnen onderbrengen in een of meerdere extra BV’s. Op deze manier kan de winst worden verdeeld over meerdere BV’s. Ook in dit geval kan het fiscale voordeel oplopen tot 20.000 euro als per 2021 het hoge tarief niet wordt verlaagd.

Extra BV: overheveling activiteiten en/of vermogen noodzakelijk

Als er geen sprake is van een fiscale eenheid of een verbreking niet mogelijk is, kan dus ook een extra BV worden opgericht. De oprichting van een BV is eenvoudig en snel geregeld. Er moeten echter ook winstgevende activiteiten en/of vermogen worden ingebracht om in deze BV winst te gaan realiseren. Afhankelijk van onder andere stille reserves, goodwill en het soort vermogen kies je voor een bepaalde vorm van herstructurering:

Het is zelfs mogelijk om een structuur met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot stand te brengen. De optimale keuze hangt af van jouw situatie.

Vraag het Alfa

De verdere verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief of het mogelijk achterwege blijven van de voorgenomen verlaging van het hoge tarief zijn argumenten om nog eens kritisch te kijken naar je huidige BV-structuur. Het voordeel van het meerdere malen kunnen benutten van het lage tarief over de eerste 200.000 euro winst neemt alleen maar toe als het hoge tarief niet wordt verlaagd.

Door een herstructurering kun je mogelijk extra belastingvoordeel realiseren. Is het wenselijk om een structuur met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 te wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je Alfa adviseur!

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick