Banner

Een overeenkomst annuleren wegens overmacht, mag dat zomaar?

20 april 2020 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Mag je zomaar een reservering, een al gedane of geaccepteerde bestelling annuleren? En het opschorten van de huurbetaling, mag dit? In juridische termen heet zoiets ‘het ontbinden van de overeenkomst’. Onder bepaalde omstandigheden is dit mogelijk: door een beroep op overmacht.

Wanneer kan je een beroep op overmacht doen? Het kan zijn dat je iets in je algemene voorwaarden hebt afgesproken over wat je samen met je contractpartij als overmacht beschouwt. In dat geval ben je hieraan gebonden. Jullie hebben bijvoorbeeld een pandemie of epidemie als overmacht aangemerkt. Over de zin en onzin van algemene voorwaarden kon je al eerder lezen. In dit blog lees je ook of het hebben van algemene voorwaarden alléén voldoende is om er een beroep op te kunnen doen.

Niets afgesproken over overmacht?

Heb je niets afgesproken over overmacht? Of is er ruimte voor een beroep op de wettelijke bepaling over overmacht? De wet beschrijft dat een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst jou niet kan worden verweten als:

Factoren van belang bij een beroep op overmacht

Vooral deze categorie ‘in het verkeer geldende opvattingen’ is abstract en lastig concreet te maken. Inmiddels zijn er wel aanwijzingen welke factoren meespelen in een gerechtvaardigd beroep op overmacht. Denk aan de mate van voorzienbaarheid van de oorzaak, aan ziekte, aan gevaar en aan overheidsmaatregelen. Er is daarbij één grote ‘maar’: of het beroep slaagt hangt altijd af van de omstandigheden van het geval.

Moet je een annulering of opschorting nu accepteren? Of kun je zelf een beroep doen op overmacht? Samengevat is dit het stappenplan:
1. Controleer de overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden
2. Geen afspraken? Check de wet!
Staat er iets over jouw specifieke situatie? Of kun je onderbouwen dat op basis van de in het verkeer geldende opvattingen sprake is van overmacht?

Vraag het Alfa!

Heb je vragen? Onze juristen denken graag met je mee!

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke