Zin en onzin van de algemene voorwaarden

26 februari 2019 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Algemene voorwaarden worden gebruikt als aanvulling op een ‘hoofdovereenkomst’. In de overeenkomst staan de essentiële afspraken die je met elkaar maakt. Wat regel je dan nog in algemene voorwaarden? En zijn algemene voorwaarden automatisch van kracht?

In algemene voorwaarden staan voorwaarden die onderdeel kunnen worden van een contract, met zowel consumenten als met ondernemers.

Het zijn afspraken of garanties die je geeft in aanvulling op bijvoorbeeld de prijs en de leverdatum, en die heel belangrijk kunnen zijn als het er op aankomt. Het is een bescherming voor je eigen onderneming.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

Spreek je hier niets over af, dan moet je terugvallen op de wettelijke bepalingen op dit punt. Dit kan nadelig uitpakken en soms langere (wacht) termijnen met zich meebrengen.

Je kunt je in algemene voorwaarden ook met je service profileren; waar sta je als ondernemer voor en welke garanties geef je? Uiteraard baken je deze garanties in de voorwaarden goed af. Natuurlijk moet bij deze afbakening wel de redelijkheid in acht genomen worden.

Is het hebben van algemene voorwaarden dan voldoende en zijn ze automatisch van kracht? Nee, dat is niet het geval. Als je algemene voorwaarden opstelt moeten deze door de andere partij geaccepteerd worden.


Ook moet de andere partij de mogelijkheid hebben om eerst kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de factuur is daarbij niet voldoende. Het correct aanbieden van algemene voorwaarden en dit op een later moment ook kunnen bewijzen is daarbij noodzakelijk. Daarnaast moet je weten hoe je moet handelen als de wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert, die wellicht strijdig zijn met die van jou.

Je hebt vrijheid bij het opstellen van algemene voorwaarden, maar de wet geeft wel bepaalde grenzen. Zo mogen algemene voorwaarden niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn voor de andere partij. Heb je vragen over algemene voorwaarden of wil je ze graag laten opstellen? Bel gerust met Nelleke Scholten, zij kan met je meedenken of voorwaarden voor je opstellen.

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke