Banner

Subsidie POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022

13 september 2022 | Door:  Jochem Lekkerkerker

De Provincie Utrecht stelt 1 miljoen euro beschikbaar om landbouwers te stimuleren te investeren in de investeringscategorieën ‘Duurzame bedrijfsvoering en Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw’.  

Investeringscategorieën

Denk daarbij aan investeringen in bovenwettelijke mestopslag, potstal, mechanische mestscheiding, en  investeringen  waardoor de landbouw natuur inclusiever  en gericht zijn op het meer sluiten van de kringloop. 
Denk aan een aangepaste machine voor strokenteelt, waarbij de teelstroken niet bereden worden, of opslagplaatsen voor de verwerking van organisch materiaal tot compost. Meer informatie en de complete investeringslijst is te vinden op de website van de provincie. 
 
De subsidieregeling is open vanaf 12 september 09.00 uur en sluit op 21 oktober om 17.00 uur exact. 
 
Heb je  investeringsplannen om je bedrijf te verduurzamen of om meer natuur inclusief te worden? Ga met je klantbeheerder of (subsidie)adviseur na of je naast deze subsidieregeling alle stimulerende maatregelen in beeld hebt. 
 
Met ruim 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem