Banner

Wat als de import van hoogrisicogewassen verboden wordt?

3 september 2018 | Door:  René Grootscholten

Wordt importeren van uitgangsmateriaal voor de ficusteelt binnenkort verboden? Als het aan de Europese Commissie ligt wel. Die heeft een lijst van 39 houtachtige gewassen opgesteld die onder de zogenaamde hoogrisicoplanten vallen. Van een definitief verbod op import uit derde landen is nog geen sprake. Maar voor telers van de gewassen kan de maatregel verstrekkende gevolgen hebben.

De ficus is verreweg het grootste gewas van de lijst. Nederland importeert jaarlijks vier miljoen planten uit derde landen. Ook de cycas (één miljoen) staat op de lijst, die verder namen vermeldt van onder meer acer, jasminum, ligustrum en lonicera. De Europese Commissie beschouwt 39 boomkwekerij- en bloemisterijgewassen als hoogrisicoplanten. Door import zou de Europese Unie ziekten en plagen in huis kunnen halen.

Geen problemen

Kwekers van de betreffende gewassen hebben al geprotesteerd tegen de op handen zijnde maatregel. Hun argument is dat het uitgangsmateriaal tegenwoordig zo schoon wordt geteeld, dat quarantaineorganismen geen kans meer krijgen het land uit te reizen. Ook LTO heeft gewezen op het feit dat zich al jarenlang geen problemen meer hebben voorgedaan.

Dan ligt het meer voor de hand die gewassen maar van de lijst te schrappen, of om specifieke soorten die een hoger risico lopen, te benoemen. En als er al een importverbod zou komen, ligt het meer voor de hand bedrijven die zelf hebben geïnvesteerd in kwaliteitscontroles te ontzien.

Rekening houden met gevolgen

De maatregel is nog niet definitief. De EU houdt eerst nog een zogeheten stakeholdersconsultatie: wie tegen het verbod wil ingaan, is vrij om zijn of haar zegje te doen. Er zijn inmiddels al ruim tweehonderd kwekers, vakorganisaties en fytodiensten die hun stem hebben laten horen. Het zal echter niet de eerste keer zijn dat de EU iets doorzet wat op z’n minst voor gefronste wenkbrauwen zorgt. En als je ‘toevallig’ teler van een van de 39 gewassen bent, is het zaak rekening te houden met de mogelijke gevolgen.

Vraag het Alfa

Afhankelijk van de teelt zijn er wellicht alternatieven denkbaar, zoals het importeren uit een ander land, het inkopen van stek in Nederland of het overstappen op een andere teelt. En wellicht kan een verbod - als het van de grond komt - zelfs het laatste zetje zijn om het bedrijf te staken, als die plannen al langer spelen. Wil je eens overleggen met Alfa over de haalbaarheid van eventuele alternatieven? Neem gerust contact op!

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur

088 2532475 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René