Banner

Is de financiering van je land- of tuinbouwbedrijf wel future-proof?

3 september 2020 | Door:  René Grootscholten

Bedrijven in de land- en tuinbouw hebben weleens rustiger jaren doorgemaakt dan 2020. De coronacrisis heeft gelukkig niet de kaalslag in bedrijvenland opgeleverd die in maart van dit jaar nog werd voorspeld. Maar ook op langere termijn is er onzekerheid: tuinders (en ook boeren) krijgen in de toekomst steeds meer problemen om hun bedrijven te financieren.

Het is niet de eerste de beste organisatie die de noodklok luidt. De waarschuwing is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Banken, een afzender met kennis van zaken. Zij hebben hun vrees geuit in een brief aan de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer. De banken voorzien dat de toenemende stroom aan overheidsmaatregelen steeds meer druk legt op de financierbaarheid van agrarische bedrijven. Die hebben te maken met veel meer wet- en regelgeving die in de papieren loopt. Ook de sterk wisselende liquiditeitsposities in de bedrijven speelt een rol. Investeren in duurzaamheid en innovatie komt daardoor niet van de grond.
 

Wensen van de maatschappij

En juist aan die investeringen is behoefte, concludeert de NVB. Ondernemers willen wel stappen zetten in duurzaamheid om tegemoet te komen aan de wensen van de maatschappij, maar komen in de knel met rentabiliteit. De consument zegt wel duurzaam te willen kopen maar kiest in het schap toch voor het voordeliger alternatief.
 

Bazel IV-richtlijnen in 2023

Ook de banken zelf staan voor toenemende problemen. Ze hebben te maken met de stringente afspraken die zijn gemaakt in de Bazel IV-richtlijnen die in 2023 hun intrede doen. Vanaf dat jaar spelen zaken als grond, gebouwen en installaties geen grote rol meer bij financieringsaanvragen. Om aan de kapitaalseisen te kunnen blijven voldoen moeten banken vooral kijken naar rentabiliteit en liquiditeit. En juist daar kunnen ondernemers in toenemende mate niet aan voldoen.
 

Banken: overheid, grijp in!

Er dreigt dus een spagaat, waarschuwt de NVB. De roep om eerlijke prijzen - die al jarenlang klinkt - moet actief door de overheid worden ondersteund. Daarom willen de banken dat er overheidsbemoeienis komt om eerlijke prijzen te stimuleren, ondernemerschap en kennisontwikkeling te bevorderen en een gelijk internationaal speelveld te scheppen.
 

Komt jouw strategische koers in de knel?

Zaken die niet één-twee-drie geregeld zullen zijn. Ook Alfa deelt de mening van de NVB dat financieren van (duurzame) plannen in de toekomst mogelijk moet blijven. Ondernemers die vooruitzien doen er goed aan om nu alvast hun strategische koers met de bijbehorende investeringen tegen het licht te houden. Wil je daar eens over sparren, dan weet je dat onze bedrijfskundigen altijd voor je klaar staan.
René Grootscholten

René Grootscholten

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532475 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René