Banner

Hoogheemraadschap en tuinbouw trekken samen op bij regenval

21 juni 2018 | Door:  René Grootscholten

Extreme regenval is een opvallend verschijnsel de laatste jaren. Heeft het met klimaatverandering te maken? Of is het ‘gewoon’ een gevolg van de grillen van Moeder Natuur? Een feit is wel dat een flinke regenbui voor grote problemen kan zorgen, zeker in dichtbevolkte gebieden. Delfland werkt daarom nauw samen met tuinders om op tijd voor te sorteren bij regenval.

Flinke regenval in combinatie met veel bebouwing: het is het recept voor overstromingen. Vooral Westlanders kunnen erover meepraten. Het gebied is flink versteend en verglaasd. Daardoor heeft overvloedige regenval te weinig mogelijkheden om via de natuurlijke weg te verdwijnen.

Het Hoogheemraadschap Delfland onderkent het probleem al langer. Oplossingen zijn onder meer het vergroten van de capaciteit van gemalen, het verbreden van kanalen en het aanleggen van bergingen, zoals die bij ’t Woudt. Een relatief nieuw middel om wateroverlast tegen te gaan is om samen te werken met de glastuinbouw.

Samenwerking met glastuinbouw

Daarvoor roept het Hoogheemraadschap telers op hun bassin (tijdelijk) beschikbaar te stellen in tijden van overvloedige regenval. Dat voorkomt dat inwoners in de buurt van die ‘overlooplocaties’ met natte voeten worden geconfronteerd. En het voordeel voor de glastuinbouw is weer dat die zich van haar goede - maatschappelijk verantwoorde - kant laat zien. Op de klimaatatlas van Zuid-Holland is precies te zien waar de nood het hoogst is als er forse regenval wordt verwacht. Juist op die locaties kunnen telers een belangrijke rol spelen in de waterbeheersing én hun eigen imago een impuls geven.

Rainlevelr

In overleg met de tuinbouw is daarvoor het instrument Rainlevelr ontwikkeld. Tuinbouwondernemers die met Delfland samenwerken, maken afspraken met het Hoogheemraadschap: wordt er een situatie met mogelijke wateroverlast voorspeld, dan maken zij alvast ruimte in het bassin om het teveel aan water op te vangen. Het niveau in het bassin wordt dan ruim op tijd verlaagd, zodat het bassin bij regenval niet overloopt. Delfland informeert de deelnemende ondernemers over het moment dat hun medewerking vereist is. Daarvoor moet een extra leiding op het bassin worden aangesloten, waarvoor Delfland de kosten voldoet.

Meedoen?

Een mooi stukje samenwerking in waterbeheersing, en dat ook nog eens op een heel innovatieve en praktische manier, met een maatschappelijk insteek. Als maatschappelijk betrokken organisatie kunnen we bij Alfa dit soort initiatieven alleen maar toejuichen. Wil je ook deelnemen aan het project dat het imago van de tuinbouw verder kan verbeteren bij de burger? Kijk dan eens op rainlevelr.com.

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur


Meer over René