Banner

Gesubsidieerd woningen slopen in Westlands tuinbouwgebied

5 maart 2018 | Door:  Chris Boers

De concurrentiekracht van de Westlandse tuinbouw moet worden versterkt. Daarom trekken de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland eensgezind de portemonnee. In totaal is er vanaf 1 februari van dit jaar ruim zeven miljoen euro beschikbaar. Geld dat vooral moet worden besteed aan het slopen van woningen die uitbreiding in de weg staan.

Wie eigenaar is van een woning die in het glastuinbouwgebied staat, kan subsidie aanvragen om het huis te slopen. Er is per woning een bedrag van maximaal 100.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen sinds 1 februari 2018 worden ingediend. Op 1 september 2021 komt er een einde aan de regeling van gemeente Westland. Het moet wel gaan om woningen die ‘buiten duurzame structuren’ liggen, met andere woorden: om woningen die modernisering van het areaal dwarsbomen. Wie vrijwillig meewerkt aan sloop, krijgt de gelegenheid elders in het Westland een andere woning te bouwen.

4.000 burgerwoningen

De modernisering van de Westlandse glastuinbouw vraagt vooral ruimte. Veel van die ruimte wordt nu nog in beslag genomen door woningen, zowel burgerwoningen als bedrijfswoningen. Dat zijn er momenteel 4.000. Met andere woorden, van elke elf woningen in de gemeente staat er één in het tuinbouwgebied. En van die 4.000 woningen zijn er 700 die de uitbreiding van het glastuinbouwgebied belemmeren.

Woningen uitplaatsen

In het spoor van coalitie HOT, die de herstructurering van de tuinbouw heeft opgepakt, wil de gemeente daarom werk maken van het uitplaatsen van woningen. Westland trekt daarom 3,25 miljoen euro uit om die woningen te laten verdwijnen. De provincie heeft het beschikbare budget met nog eens 3,8 miljoen euro verhoogd.

In vier jaar tijd moet er tweehonderd hectare productieareaal vrijkomen. Dat staat gelijk aan de sloop van een kleine honderd woningen. Een woningeigenaar die in aanmerking wil komen voor een financiële tegemoetkoming, moet daarvoor samenwerken met een glastuinbouwbedrijf. Die samenwerking betekent: de grond waarop het huis staat, verkopen.

Ook een woning in de buurt?

Ben je nu ondernemer in de glastuinbouw, heb je uitbreidingsplannen, maar zie je die nu gedwarsboomd doordat er een woning in de weg staat? Misschien is deze regeling aanleiding om daar weer eens met heel andere ogen naar te kijken, zowel voor jou als voor de eigenaar van de woning. En dan is het ook nog eens van belang om samen te werken met Alfa. Onze adviseurs staan je graag bij om de plannen te maken, financiële analyses op te stellen en uiteindelijk het financiële traject met de gemeente goed in te steken. Interesse? Je weet ons te vinden!

 

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris