Banner

CSRD: wat betekent het voor de mkb-ondernemer?

11 oktober 2023 | Door:  Stijn Louwes

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die de regels voor het rapporteren van duurzaamheidsinformatie door bedrijven moderniseert en versterkt. De CSRD heeft als doel de transparantie over de impact van bedrijven op mens en milieu te vergroten, en investeerders en andere belanghebbenden te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen. De CSRD draagt bij aan de Europese Green Deal, die streeft naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie. Hoewel de CSRD niet direct geldt voor de mkb-ondernemer, zullen veel mkb-ondernemers er indirect toch mee te maken krijgen. Waarom dat is en hoe je je hierop kunt voorbereiden, lees je in dit artikel.

Wie moet rapporteren volgens de CSRD?

De CSRD is van toepassing op alle grote ondernemingen en alle beursgenoteerde ondernemingen (met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen) in de EU. Dit betekent dat ongeveer 50.000 bedrijven verplicht zullen zijn om duurzaamheidsinformatie te rapporteren, vergeleken met ongeveer 11.000 bedrijven onder de huidige regels. De CSRD geldt ook voor niet-EU-bedrijven die in de EU actief zijn via een dochteronderneming of een bijkantoor. Concreet word een bedrijf CSRD-plichtig als het beursgenoteerd is of twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende voorwaarden voldoet:

Maar let op! Je kunt er alsnog mee te maken krijgen indien je slechts zaken doet met een partij die CSRD-plichtig is. De redenen hiervoor worden in dit artikel nader toegelicht.

Waarover moet gerapporteerd worden volgens de CSRD?

De CSRD vereist dat bedrijven rapporteren over een breed scala aan duurzaamheidsthema's, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten, sociale zaken, bestuur en corruptie. De rapportage moet betrekking hebben op zowel de risico's en kansen die deze thema's met zich meebrengen voor het bedrijf, als op de impact van het bedrijf op deze thema's. De rapportage moet ook aansluiten bij de doelstellingen en strategieën van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid, en bij de verwachtingen en belangen van de stakeholders.

Hoe moet gerapporteerd worden volgens de CSRD?

De CSRD schrijft voor dat bedrijven moeten rapporteren volgens Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS). De ESRS zullen zorgen voor meer consistentie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de duurzaamheidsinformatie die door bedrijven wordt verstrekt. De duurzaamheidsinformatie moet worden opgenomen in het bestuursverslag van het bedrijf. De duurzaamheidsinformatie moet ook worden gecontroleerd door een externe accountant of een andere gekwalificeerde partij.

Waarom is de CSRD relevant voor jou als mkb-ondernemer?

De CSRD is vooral gericht op grote en beursgenoteerde bedrijven, maar kan ook gevolgen hebben voor jou als MKB-ondernemer.
Ten eerste zullen klanten en leveranciers uit de keten vanuit hun rapportageverplichting CSRD-gerelateerde informatie vragen van jou, en zullen ze mogelijk geen zaken (kunnen) doen indien je dit niet op orde hebt. CSRD-plichtige ondernemingen dienen in veel gevallen namelijk ook te rapporteren over verschillende maatschappelijke thema’s in de hele toeleveringsketen.
Ten tweede kan de CSRD je helpen om je eigen duurzaamheidsprestaties te verbeteren, door je te inspireren om je impact op mens en milieu te meten, te beheren en te verminderen. Dit kan je ook voordelen opleveren op het gebied van kostenbesparing, innovatie, reputatie en klanttevredenheid.
Ten derde kan de CSRD je helpen om je relaties met je klanten, leveranciers, financiers en andere stakeholders te versterken, door je te voorzien van betrouwbare en vergelijkbare informatie over hun duurzaamheidsprestaties. Dit kan je helpen om betere beslissingen te nemen, risico's te beperken en kansen te benutten.
Ten slotte kan de CSRD je helpen om je voor te bereiden op mogelijke toekomstige regelgeving, die ook van toepassing kan worden op kleinere bedrijven. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij in 2023 een voorstel zal doen voor een aparte regeling voor het (niet-beursgenoteerde) mkb, die vrijwillig zal zijn, maar die wel gebaseerd zal zijn op de ESRS.

Hoe kan Alfa je ondersteunen bij de CSRD?

Bij Alfa Accountants en Adviseurs zijn we thuis in jouw branche en dicht bij jou in de buurt. We hebben brede financiële en specialistische kennis op het gebied van duurzaamheid, en we hebben een duurzame visie die altijd toekomstgericht is. We kunnen je ondersteunen bij de CSRD door je te helpen met:

Wil je meer weten over de CSRD en hoe wij je daarbij kunnen helpen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs bij het kantoor bij jou in de buurt. We komen graag eens vrijblijvend bij je langs.

Stijn Louwes

Stijn Louwes

Junior bedr. adviseur

088 253 2462 | slouwes@alfa.nl


Meer over Stijn