Banner

GLB-update nieuwe eco-regeling

20 juli 2022 | Door:  Akkelien Hettinga

Er zijn recent enkele wijzigingen bekend gemaakt in de eco-regeling van het nieuwe GLB per 2023. In dit artikel lees je welke wijzigingen dit zijn en welke invloed ze hebben.

Onlangs informeerden we je al over de eco-regeling binnen het nieuwe GLB vanaf 2023 (Nieuwe GLB eco-premie: ga nij voor brons, zilver of goud?!). In de praktijk bleek het voor veel bedrijven erg lastig, zo niet onhaalbaar, om voldoende punten te halen voor de instapeis. De kosten om te voldoen zouden in veel gevallen veel hoger ligger dan de premie, waardoor het voor landbouwers financieel niet interessant is om aan de regeling deel te nemen.

Belangrijkste wijzigingen

Om die reden is de voorlopige lijst met punten en de financiële beloning voor diverse eco-activiteiten gewijzigd. Een voorbeeld is de verhoging van het aantal punten voor de doelen Landschap en Biodiversiteit van de eco-activiteiten voor niet-productieve landbouwgrond (zoals landschapselementen, groene braak en bufferstroken langs bouw- of grasland). Het gaat in een aantal gevallen om forse verhogingen van soms een factor 10 of meer. Ook de waarde van bepaalde activiteiten is gewijzigd. Zo werd aan weidegang en gras/klaver eerst geen waarde toegekend, nu wel. Ook is er duidelijkheid gegeven dat onderzaai van een vanggewas na mais op zand- en lössgrond meetelt in de eco-regeling.

Veel bedrijven kunnen hierdoor makkelijker aan de instapeis voldoen, waardoor het interessanter wordt om aan de eco-regeling deel te nemen. Vanaf 2024 zullen de eco-activiteiten uitgebreid worden met precisielandbouw, niet-kerende grondbewerking (NKG) en biologische ongediertebestrijding.

Voorwaarden voor basispremie èn eco-regeling

Bedrijven met meer dan 75% gras, kruidachtige voedergewassen, braak en/of vlinderbloemige gewassen zijn vrijgesteld van de voorwaarde voor 4% niet-productief bouwland voor de basispremie. Voor bedrijven die hier niet aan (kunnen) voldoen, blijft dit een erg belangrijk punt: kun je voldoen aan deze voorwaarde en de overige conditionaliteiten, en behaal je niveau goud in de eco-regeling? Dan bedraagt je premie in 2023 circa € 455 per hectare. Voldoe je wel aan de voorwaarde voor ‘goud’, maar heb je minder dan 4% niet-productief bouwland, dan ontvang je helemaal geen premie!

Simulatietool

Vanaf 20 juli zal RVO voor iedereen de eerste versie van de simulatietool beschikbaar stellen, waarmee het mogelijk is jouw bedrijfsspecifieke situatie door te rekenen. Alfa heeft inmiddels al een eigen rekentool ontwikkeld. Vanaf 1 december 2022 moet ieder bedrijf een deelnamemelding doen bij RVO, waarbij je op moet geven of en welke eco-activiteiten je wilt toepassen op je percelen. Wat past het beste bij jou en jouw bedrijfssituatie? Het is raadzaam daar vooraf inzicht in te hebben. De bedrijfskundigen van Alfa staan je hierin graag bij.

Akkelien Hettinga

Akkelien Hettinga

Bedrijfskundig Adviseur

088 2532306 | ahettinga@alfa.nl


Meer over Akkelien