De kracht van een sterke lokale economie

Als Alfa geloven wij in het bouwen van een sterke en duurzame lokale economie. Daarom steunt elke Alfa vestiging meerdere lokale initiatieven en goede doelen. En met een kantoor om de hoek, staan wij als Alfa altijd dichtbij.

Hieronder een lijst van enkele organisaties in Fryslân die wij meehelpen met het realiseren van hun uiterste potentie. 

 European Dairy Farmers
European Dairy Farmers is een club vooruitstrevende melkveehouders die op zoek zijn naar inspiratie. De studieclub dient als een platform voor de uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis op internationaal niveau. EDF wil open-minded boeren en andere spelers van de zuivelketen in heel Europa verbinden. 

Agrarische Jongeren Fryslân
De AJF is er voor alle agrarische jongeren in Friesland van 16 tot 35 jaar. 
Collega Jelmer Sietzema is vaste spreker tijdens netwerkbijeenkomsten en contactpersoon van de AJF.

Stichting Freonen van Fossylfry Fryslân
Het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele  en energiebronnen.
Collega Sicco de Vries is contactpersoon van Stichting Freonen van Fossylfry Fryslân.

Commerciële Club Noordwest Friesland
De Commerciële Club Noordwest-Friesland is de ondernemersvereniging voor Noordwest-Friesland. Een actieve vereniging die ruim 250 ondernemers uit Franeker, Harlingen en de aangrenzende gemeenten met elkaar in contact brengt.
Collega Sandra de Melker is contactpersoon van CCNWF.

Commerciële Club Leeuwarden
De Commerciële Club Leeuwarden is de ondernemersvereniging voor Leeuwarden. Een actieve vereniging met  ruim 300 leden. De vereniging heeft als doel leden door zakelijk treffende activiteiten met elkaar te verbinden.
Collega Corine van der Maden is contactpersoon van CCL.

Achtkarspelen Bedrijven Contact
Collega Ronald Buruma is contactpersoon van het ABC

Stichting Cultuur Kwartier Sneek
Collega Trees Fokkinga is contactpersoon van de Stichting Cultuur Kwartier Sneek

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 
Collega Marije Jonker is contactpersoon van de KNKB

Keatsferieniging Easterein
Collega Marije Jonker is contactpersoon van Keatsferieniging Easterein

Vrienden van het Ljouwerter Skûtsje
Collega Wilmer Visscher is contactpersoon van het Ljouwerter Skûtsje

Stichting promotie VV Buitenpost
Collega Trees Fokkinga is contactpersoon van Stichting promotie VV Buitenpost

Nationaal Concours Hippique Drogeham
Collega Trees Fokkinga is contactpersoon van Concours Hippique Drogeham