Albert-Jan Westeneng

Albert-Jan Westeneng

Senior fiscaal adviseur

Als estate planner houd ik me met name bezig met de advisering van onze cliënten met betrekking tot hun persoonlijke situatie op fiscaal en juridisch gebied. Advisering over het opstellen of aanpassen van testamenten, levenstestamenten en huwelijks- c.q. partnerschapsvoorwaarden nemen hierbij een belangrijke plaats in. Bij deze advisering probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de fiscale mogelijkheden, waaronder optimaal gebruik maken van de verschillende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.  

Ook de advisering rondom schenkingen en het begeleiden bij de afwikkeling van nalatenschappen, waaronder het verzorgen van aangiften erfbelasting, behoren tot mijn werkzaamheden.  

In mijn vrije tijd staan de kleinkinderen op nummer 1. Verder ga ik graag samen met mijn vrouw met de caravan op stap naar mooie plekjes in Nederland en elders in Europa.


Recente artikelen van Albert-Jan

De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar 7 procent en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar 7 procent en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

16 januari 2024

In dit artikel vind je een samenvatting van de belangrijkste punten. Wat betekent de verhoging van de wettelijke rente voor het erfrecht, renteclausules en erfbelasting?

Is het nodig om een levenstestament op te stellen? Vooral doen!

Is het nodig om een levenstestament op te stellen? Vooral doen!

22 juni 2022

Wat als je als ondernemer plotseling (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen als gevolg van een ongeval of ziekte? Wie neemt dan deze beslissingen?

Meerdere schenkingen tegelijkertijd. Wat betekent dit voor de schenkbelasting?

Meerdere schenkingen tegelijkertijd. Wat betekent dit voor de schenkbelasting?

26 augustus 2020

Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer je als ouder meerdere schenkingen in één keer doet, in plaats van één grote schenking? Recent heeft rechtbank Zeeland-West Brabant uitspraak gedaan

“Een beetje genot is ook genot”, zegt het Hof Den Haag

“Een beetje genot is ook genot”, zegt het Hof Den Haag

30 juli 2019

Een erflater verkoopt een woning aan de toekomstige erfgenamen. Vervolgens blijft hij er zelf in wonen. Toch kunnen de erfgenamen bij zijn overlijden alsnog erfbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de woning, ook al behoort deze niet tot de nalatenschap. Hoe zit dit? En is dit te voorkomen?