Banner

Is het nodig om een levenstestament op te stellen? Vooral doen!

22 juni 2022 | Door:  Albert-Jan Westeneng

Als ondernemer ben je vooral bezig met ondernemen. Dat betekent beslissingen nemen op veel gebieden. Denk aan personeelsbeleid, investeren, verkoop, het onderhouden van allerlei contacten met adviseurs, bank, collega’s. Te veel om op te noemen. Maar wat als je plotseling (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen als gevolg van een ongeval of ziekte? Wie neemt dan deze beslissingen?

Waarom een levenstestament opstellen?

Als je niet vooraf regelt dat iemand de beslissingen voor jou mag nemen, dan kunnen er zowel zakelijk als privé grote problemen ontstaan. Door het opstellen van een levenstestament kunnen veel problemen voorkomen worden.
Bij afwezigheid van een levenstestament zal er via de rechter een bewind worden ingesteld. Er zal een bewindvoerder benoemd worden, maar dat is mogelijk niet de persoon waar jij de voorkeur aan zou geven. Ook is de bewindvoerder verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechter over het gevoerde beleid en de gedane uitgaven. Met een levenstestament voorkom je zoveel mogelijk een bewind.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin volmacht wordt gegeven aan vertrouwenspersonen om je belangen, zakelijk, financieel en medisch, te behartigen wanneer je dit zelf niet meer kunt.  Ook kun je aanwijzingen voor de gevolmachtigden opnemen en allerlei wensen laten vastleggen.
Je kunt hierbij denken aan aanwijzingen rondom het doen van schenkingen. Dit kan met name bij opname in een zorginstelling wenselijk zijn. Door fiscaal vriendelijk te schenken kan er mogelijk in de toekomst erfbelasting bespaard worden. Ook zal er in veel gevallen bespaard kunnen worden op de verschuldigde eigen bijdrage voor de zorginstelling.

Gevolmachtigden kunnen je partner, kind(eren), zakenpartner of andere vertrouwenspersonen zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je zakenpartner een volmacht te geven om namens jou ondernemingsbeslissingen te nemen, zodat de onderneming kan blijven doordraaien zolang je wilsonbekwaam bent. Je partner kun je dan een volmacht geven voor alle overige beslissingen.

Hoe stel ik een levenstestament op?

Neem contact op met je adviseur bij Alfa. Wij bespreken dan samen met jou welke regelingen in jouw situatie van belang zijn en wat je wensen zijn. Vervolgens zal de notaris de akte opstellen. Vanzelfsprekend kunnen we je in dit traject verder begeleiden.   

Albert-Jan Westeneng

Albert-Jan Westeneng

Senior fiscaal adviseur

088 2532942 | ajwesteneng@alfa.nl


Meer over Albert-Jan