Banner

De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar 7 procent en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

16 januari 2024 | Door:  Albert-Jan Westeneng

Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten:


1. Verhoging van de wettelijke rente:

• Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties verhoogd naar 7 procent.
• Deze verhoging heeft invloed op erfrechtelijke geldvorderingen, met name op overbedelingsvorderingen die zijn ontstaan door wettelijke verdeling of legitieme aanspraken.


2. Gevolgen voor erfrechtelijke geldvorderingen:

• Geldvorderingen die voortkomen uit de wettelijke verdeling of legitieme aanspraken moeten vanaf 2024 met een enkelvoudige rente van 1 procent per jaar worden verhoogd.


3. Renteclausules in testamenten:

• Testamenten bevatten vaak renteclausules die bepalen hoe de rente op erfrechtelijke geldvorderingen wordt berekend. 
• Als het testament de wettelijke regeling volgt, betekent dit bij een wettelijke rente van 7 procent een enkelvoudige rente van 1 procent.


4. Afspraken over rente:

• Als erfgenamen specifieke afspraken over rente hebben gemaakt, zijn deze bepalend. Het wordt geadviseerd om dergelijke afspraken schriftelijk vast te leggen.


5. Invloed op erfbelasting:

• De wettelijke rente heeft ook invloed op de erfbelasting bij het overlijden van de eerste ouder.
• De belasting wordt niet berekend op over het werkelijke bedrag van de vordering, maar op over de contante waarde, rekening houdend met de leeftijd van de langstlevende en het rentepercentage.


6. Testamentaire renteclausules en erfbelasting:

• De gevolgen van de wettelijke rente op erfbelasting zijn afhankelijk van de formulering van de renteclausule in het testament.
• Een standaard clausule met verwijzing naar de wettelijke rente houdt nog steeds rekening met een maximale afwaardering van de overbedelingsvorderingen.


Het is belangrijk voor jou om je bewust te zijn van deze veranderingen en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om de specifieke implicaties voor jouw situatie te begrijpen. Alfa wil jou hier graag bij helpen.

Albert-Jan Westeneng

Albert-Jan Westeneng

Senior fiscaal adviseur

088 2532942 | ajwesteneng@alfa.nl


Meer over Albert-Jan