Banner

Welk bedrijfsstrategie past bij jou als veehouder?

23 augustus 2023 | Door:  Jan van der Vegt

De overheid heeft in het kader van stikstofreductie van de veehouderij verschillende regelingen aangekondigd voor dit jaar. De Landelijk beëindigingsregeling veehouderijlocatie LBV en LBV plus en zijn op 3 juli 2023 opengesteld. De LBV Plus is tot 5 april 2024 opengesteld met een beschikbaar  budget van 975 miljoen. Voor de LBV regeling die tot 1 december 2023 is opengesteld is een budget beschikbaar van 500 miljoen.
Deze beide regelingen zijn er op gericht om agrariërs met varkens, melkvee, kalveren en pluimvee hun bedrijf te laten beëindigen als zij ook daadwerkelijk als piekbelaster gecategoriseerd kunnen worden. Alle informatie over deze regelingen kun je vinden op RVO.nl.

Overige regelingen

De regering gaf tevens aan dat het dit jaar ook nog andere regelingen voor de agrariërs in petto zou hebben, namelijk de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB). Deze regeling komt in de plaats van de MGA-1 die eind 2022 is gesloten. Deze nieuwe regeling wordt naar verwachting eind 2023 opengesteld.
Verder komen nog de verplaatsingsregeling, het omschakelprogramma, extensiveringsregeling en de Innovatieregeling. Aan deze regelingen wordt nu nog volop gewerkt. Volgens de site www.stikstof aanpak.nl zullen deze regelingen in het vierde kwartaal 2023 voor de landbouw worden opengesteld. Dit is uiteraard afhankelijk van de stemming in de tweede kamer half september over het wel of niet-controversieel verklaren van onderwerpen.

Keuzes maken

Omdat deze regelingen niet tegelijkertijd worden opengesteld is het voor een bepaalde groep agrariërs moeilijk om juiste keuzes te maken voor de toekomst. Het gaat namelijk niet alleen maar om de euro’s in het verhaal, maar ook om een levenswerk wat vaak van generatie tot generatie is opgebouwd. Maar als de levensvatbaarheid van het bedrijf in het geding is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden, hoe moeilijk dat ook is. Maar het kan ook kansen bieden!

Visie

Om een goed besluit te kunnen nemen richting toekomst blijft het verstandig om je positie te bepalen in financiële en niet financiële zin. Als blijkt dat je piekbelaster bent, is het raadzaam om een rekensom te maken of dit te laten doen. Want je wilt immers weten hoe je er financieel uitstapt bij deze regeling(en) nadat je het bedrijf hebt beëindigd. Vervolgens weet je ook wat die uitkomst kan zijn in financiële zin en kun je een betere afweging maken richting de regelingen die nog zullen komen. Afhankelijk van de hoeveelheid depositie kunnen innovatie of verplaatsing van het bedrijf mogelijk ook haalbare opties zijn.

Bij extensivering zal vaak de kostprijs doorslaggevend zijn of dit een haalbare kaart is. Melkkoeien verminderen of grond erbij zijn niet meteen kasstroom versterkende operaties. Los van de vraag of grond überhaupt beschikbaar komt in het gebied en tegen welke prijs. Bij extensivering zijn er misschien andere aanvullende neventakken denkbaar die het verdienmodel kunnen versterken.

Ook voor niet piekbelasters zijn er wellicht mogelijkheden om het verdienmodel te versterken om daarmee in de toekomst meer mogelijkheden te creëren. Maar extra activiteiten op het bedrijf moeten passen bij jou als ondernemer en uiteraard ook in het arbeidsplaatje. Kortom toekomstvisie begint met onderzoek en een gedegen rekensom.

Bij Alfa werken mensen die dagelijks bezig zijn om de wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk en het financiële perspectief in combinaties met de structuur van het bedrijf.

Heb je behoeft om te sparren over je visie en het toekomstperspectief van je bedrijf? Neem dan  contact op met je adviseur van Alfa. Zij kunnen je helpen om het financiële perspectief goed inzichtelijk te maken.

Lees meer over Zorglandbouw, wat een mogelijke strategische keuze is. 

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan