Banner

Voldoende steun voor groene investeringen

27 november 2023 | Door:  Bram Reijnders

De komende vijf jaar kunnen ondernemers blijven rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het kabinet verlengt de regelingen tot en met 31 december 2028. Vanaf 2027 zal het bedrag voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) zelfs 27 miljoen meer zijn dan in 2023. De MIA is een investeringsaftrek die wel kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Het bedrag voor 2023 van de MIA is 192 miljoen.

Een aanpassing aan de regeling is dat de steun voor fossiele brandstoffen stopt, hierdoor zijn er geen subsidies meer voor installaties die werken op fossiele brandstoffen of technieken met een verbrandingsmotor. Hierdoor moet de overstap naar milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aantrekkelijker worden.

Ook krijgt de landbouw meer steun, dit komt vanuit het Europese steunkader. Op welke manier is nog onbekend. In de laatste week van dit jaar (2023) zal er een publicatie zijn over hoe de MIA er precies uit gaat zien.

ISDE aangevuld, EIA verlaagd

De MIA is niet de enige handige subsidie die er is, er is namelijk ook de ISDE subsidie. Dit is een subsidie die voor bedrijven en particulieren kan worden aangevraagd en omvat isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers, elektrische kookvoorzieningen en aansluitingen op het warmtenet. Deze subsidie is verhoogd met 210 miljoen euro. Hiermee is het totaal van dit jaar al 560 miljoen. De subsidie is jaarlijks en loopt door tot 2030.

Ook de EIA (Energie-investeringsaftrek) gaat een verandering door. Zo wordt de EIA verlaagd naar 40 procent in plaats van de huidige 45,5 procent. Met deze verlaging worden overschrijdingen van het budget uit eerdere jaren ingelopen. Maar wat is de EIA, de EIA is een investeringsaftrek die kan worden gebruikt om investeringen te financieren die de bedrijfsvoering energiezuiniger maken. Hierbij zijn wel drie voorwaarden, namelijk:

Als aan deze drie voorwaarde voldaan kan worden dan is de EIA een zeer handige aftrek op toekomstbestendige investeringen.

Laat je aan de hand nemen door een van onze duurzaamheidsadviseurs in de mogelijkheden omtrent subsidies en ander maatregelen om jouw bedrijf te verduurzamen.

Bram Reijnders

Bram Reijnders

Adviseur duurzaamheid

0882531888 | breijnders@alfa.nl


Meer over Bram