Banner

Een duwtje en steuntje in de RUG door ZOA aan de inwoners van Burundi

21 december 2022 | Door:  Carl Drenth

Vanaf 11 tot en met 19 november ben ik met de ZOA Business Ambassadors (ZBA) naar Burundi afgereisd om projecten te bezoeken in de dorpen Karurama en Kamakara.  Het ZBA- team bestaat uit een aantal betrokken ondernemers. Tijdens deze reis hebben  wij een kerkdienst bijgewoond en hebben we actief mee gedaan met een feestelijke bijeenkomst waarbij de mensen die participeren in de ZOA projecten in het zonnetje werden gezet. Ook hebben we de werking van een spaargroep bekeken, een school en landbouwschuur bezocht en hebben wij een aantal highlights van Burundi bekeken.

Ik heb het als een mooie en zinvolle reis ervaren omdat Burundi een bijzonder mooi land is. Ik zie vooruitgang ten opzichte van mijn eerdere reizen en die vooruitgang komt ten goede aan de waardigheid van de mensen. Dit bezoek, en ook de eerdere bezoeken aan Burundi hebben mij veranderd. Mijn blik op de wereld is verruimd en ik ben mij de vraag gaan stellen of de wijze waarop wij als mensen met elkaar en de aarde omgaan houdbaar is. Mijn antwoord was nee, en ik vond dat ik in actie moest komen. Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat, maar je zult die druppel maar net ontvangen. Ik zie met eigen ogen wat deze druppel kan betekenen voor de mensen.

Tijdens het nieuwste project van de ZBA richten we ons op het verbeteren van het levensonderhoud en toekomstperspectief voor 160 jongeren in Kamakara en dat wordt gedaan via de PIP-aanpak. In het Plan Integré du Paysan (PIP)-project, oftewel geïntegreerd duurzaam landbouwplan, heeft ZOA Burundi gewerkt aan landbouwontwikkeling door middel van training in de PIP-aanpak. Huishoudens worden begeleid bij het opschrijven en visualiseren van hun eigen toekomstvisie die bijdraagt aan het verbeteren van (landbouw)projecten. Parallel aan de PIP-aanpak worden spaar- en leengroepen opgericht, zodat huishoudens wat kapitaal kunnen opbouwen en leningen kunnen krijgen waarmee ze hun actieplan kunnen realiseren. Deze PIP-aanpak wordt niet alleen gebruikt voor de landbouw maar mensen worden ook opgeleid voor bijvoorbeeld naaister, timmerman, etc.

ZOA geeft met bovengenoemde programma’s de mensen een duwtje en steuntje in de RUG. Een steuntje in de vorm van hulp of bijval en het duwtje in de vorm van aansporing. Daarnaast helpen en ondersteunen wij de inwoners om een waardig leven te kunnen leiden. De metafoor van het duwtje en steuntje in de rug kwam tijdens deze reis een paar keer voorbij. In de kerkdienst waarbij het geloof voor de mensen ook een belangrijke steun is en later in de projecten waarbij ZOA werd benoemd als die belangrijke hulp en aansporing in de ontwikkeling.

RUG betekent voor mij in deze situatie ook: ruimte, uitdaging, groeien.

Ruimte

De inwoners van Burundi kiezen ervoor om het ZOA-programma toe te passen in hun dagelijks leven door langer vooruit te plannen dan de volgende dag. Het vooruit plannen en lange termijn denken, waren de inwoners niet gewend, maar doordat ze de sense of urgency voelen, omarmen ze het programma. Voor mij en andere ondernemers van het ZBA- team bekent ruimte, tijd vrij maken voor deze reis, maar ook ruimte in het hoofd om daardoor ook écht betrokken te zijn bij de inwoners van Burundi.

Uitdagingen

Uitdagingen zijn er meer dan voldoende. Burundi is één van de armste landen van de wereld en wordt soms gezien als een vergeten land. De uitdaging voor inwoners van de dorpen is om zichzelf van minimaal één maaltijd per dag te voorzien. Door hun eigen ontwikkeling en gestructureerde toekomstplannen streven ze ernaar dat dit er twee of drie per dag gaan worden. Naast deze uitdaging, hebben de inwoners ook te maken met onder andere de gevolgen van klimaat-veranderingen. Noodweer verwoestte in september een aantal huizen in het dorp Kamakara.

De uitdagingen voor mij en het ZBA-team is om de kansen te zien, en die zagen wij, om deze vervolgens op te pakken in het tempo van het land Burundi en de ZOA-organisatie. Gelukkig hebben wij ook kunnen helpen met de wederopbouw van de verwoeste huizen.

Groeien (én ook genieten)

Het was voor mij de vierde keer dat ik in Burundi was. Het is mooi om te zien en te merken dat ik vooruitgang zie in de dorpen waar de projecten draaien. De aanpak van ZOA werkt en ik zie dat de inwoners groeien en genieten. De mensen zijn tevreden met wat ze hebben en dat is voor mij soms ook confronterend om te zien. In de westerse wereld zijn we vaak gewend ontevreden te zijn over wat wij niet hebben. De vrolijkheid van de kinderen, ondanks hun situatie, geeft mij een top gevoel. Als ZBA-team hebben wij ook moeilijke momenten gekend van hetgeen wat wij hebben gezien en meegemaakt. Desondanks konden we allemaal genieten van de veerkracht van de mensen uit Burundi, en hebben we onderling mooie en inspirerende gesprekken gevoerd. Met de onderstaande quote  van Bisschop Tutu wil ik mee afsluiten en omschrijft voor mij de drijfveren waar het om gaat:
“Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together, that overwhelm the world”

Wil je meer weten over ZOA en de projecten? Kijk dan op https://www.zoa.nl/