Banner

Diversiteit, hoe ver zijn we daar bij Alfa eigenlijk mee?

17 mei 2021 | Door:  Carl Drenth

Een béétje ondernemer omarmt tegenwoordig het begrip 'diversiteit'. Dat staat voor een personeelsbestand dat een realistische afspiegeling is van de maatschappij. Diversiteit kan ook voor het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven staan. Hoe doen wij het eigenlijk, bij Alfa in het cluster Assen-Groningen?

Om met het vrouwelijke aandeel te beginnen: qua medewerkersbestand zal de verhouding man/vrouw wel zo ongeveer fifty-fifty zijn. Het is nog niet eens lang geleden dat Alfa - en met ons veel andere grote accountantskantoren - vooral werd geregeerd door mannen. Daar is de laatste tijd een positieve ontwikkeling in zichtbaar. Ook in ons cluster, dat van Groningen-Assen. Daarbij bezondigen we ons overigens niet aan positieve discriminatie. We blijven op het standpunt staan dat een functie moet worden ingevuld door de beste kandidaat, of dat nu een man of een vrouw is. Wel zijn we soepel in de arbeidsvoorwaarden. Waarom zou een vrouw per se veertig uur per week moeten werken als het ook in 32 uur kan?

Procesteammanager

Meest recente voorbeeld is de komst van Marjon van Wijk in het managementteam. Die benoeming heeft direct te maken met de nieuwe functie binnen onze organisatie die ze recent is gaan vervullen: die van procesteammanager, tot voor kort het domein van Geert Manting. Als procesteammanager krijgt Marjon een belangrijke rol binnen onze bedrijfsvoering: ervoor zorgen dat alle interne processen gestroomlijnd lopen.

Administratiekantoor Namber

Die diversiteit geven we ook op andere manieren vorm, buiten Alfa. Zo helpen we sinds kort Namber bij de opstart van een nieuw administratiekantoor. Binnen Namber krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een volwaardige baan. Het gaat dan om mensen met een stoornis in het autismespectrum die boekhoudkundige werkzaamheden van ondernemers overnemen. Werkzaamheden waar juist deze mensen bij uitstek geschikt voor zijn, omdat ze bekend staan als nauwkeurige werkers die zich niet gauw laten afleiden. Geert Manting en Esther Krikke geven uitleg over de boekhouding en leren hen omgaan met het online programma Exact.