Banner

Wouter Neutel over duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap

19 oktober 2023 | Door:  Jan van der Vegt

Onlangs waren we met het gehele agro team Hoogeveen/Emmen op bezoek bij het melkveebedrijf van de familie Neutel, aan de Nijstad 11a, net onder de rook van Hoogeveen. Het familiebedrijf  telt circa 325 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Daarnaast wordt jaarlijks een bouwplan van 178 hectare grond bewerkt, bestaande uit gras en snijmais bestemd voor de eigen ruwvoerwinning.

De onderneming van de familie Neutel betreft een maatschap die bestaat uit de vennoten Roel en Willemijn en hun zoon Wouter. Het oorspronkelijke melkveebedrijf locatie Erflanden had een omvang van 30 melkkoeien. Het bedrijf groeide in omvang, maar gemeente Hoogeveen had op deze locatie uitbreidingsplannen. In 1998 is de huidige locatie gesticht en er is een nieuwe ligboxenstal bijgebouwd in 2016. Het gezin van de familie Neutel bestaat uit 5 kinderen, waarvan zoon Wouter de jongste is en tevens de beoogde bedrijfsopvolger. Deze familie kent ondernemende mensen, maar dat wisten wij al langer.

Ondernemers maken plannen

Het aanvankelijke plan was om met het bedrijf door te groeien naar 650 melkkoeien vanuit twee identieke melkveestallen met een tussenliggende melkstal. Dat dit niet gerealiseerd is, is een gevolg van de intrede van de fosfaatrechten en de beschikte fosfaatreferentie op de teldatum 2 juli 2015. Daardoor bleek het financieel niet langer haalbaar om door te groeien naar dat aantal. De strategie werd hierdoor gewijzigd en daarom werd in 2017 een fosfaatreferentie aangekocht voor 100 melkkoeien. Hierdoor kunnen nu jaarlijks 325 melkkoeien gemolken worden en wordt  jaarrond circa 3 miljoen kilogram melk afgeleverd aan de zuivelonderneming DOC- DMK te Hoogeveen.

Toekomstperspectief en duurzaam ondernemen

De ondernemers zijn nadrukkelijk bezig met wat de toekomst hen te bieden heeft. Daarnaast willen ze de focus houden op waar zij goed in zijn, namelijk op efficiënte wijze koeien melken en dat het liefst tegen een goede melkprijs. Daarom leveren zij hun melk af volgens VLOG concept binnen DOC- DMK. Dit houdt in dat de koeien worden gevoerd volgens de techniek dat het mengvoer niet gen-gemodificeerd mag zijn. Dit VLOG concept wordt in de gehele keten tot aan het winkelschap gewaarborgd en gecertificeerd, met als doel een gekwalificeerd en traceerbaar product voor de consument. Intussen is het bedrijf nagenoeg energieneutraal door zonnepanelen. Daarnaast zullen de beide woningen dit jaar vrijgemaakt worden van gasgebruik door terugwinning van warmte uit de melk.  

In 2023 is in het kader van het “nieuwe” Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) er de nieuwe ECO- regeling bijgekomen. Ze willen zich kwalificeren voor categorie “Zilver”. Dit betekent dat er intussen zogenaamde “bufferstroken” zijn gerealiseerd en er eiwitrijke gewassen worden geteeld. Hierdoor is er minder beteelbare oppervlakte, wat ook effect heeft op de hoeveelheid mest die geplaatst mag worden op het eigen bedrijf. Hierdoor vinden zij het noodzakelijk dat in de toekomst opnieuw extra grond aan het bedrijf toegevoegd kan worden, zodat de grondgebondenheid gewaarborgd blijft.

Ook zijn ze geïnteresseerd in monovergisting van mest en gasleverantie. “Als hiermee stikstofemissies verminderd kunnen worden en daarmee het stikstofprobleem in Nederland en gas- schaarste verminderd kunnen worden, lijkt ons dat een heel goede bijdrage aan de maatschappelijke wensgedachte.

Operationele zaken en efficiëntie

"Het weiden van de koeien is een belangrijk aspect", geeft Wouter aan. "Dat geldt niet alleen voor de positieve uitstraling en het feit dat het goed is voor de dieren. Koeien weiden is ook beter voor de ammoniakuitstoot van het bedrijf. Echter in operationele zin vergt het weiden van dergelijke grote koppels wel veel meer. Je zult tekens een grote oppervlakte mooi gras beschikbaar moeten houden voor het melkvee om de melkproductie te kunnen waarborgen. Wisselende weersomstandigheden en beschikbare arbeid spelen daarin een cruciale rol. Door de bedrijfsomvang zijn we gewend om te werken met personeel en de taken goed te verdelen. Voor de toekomst willen we nog meer protocolmatig- en procesmatig gaan werken. Dit is noodzakelijk vanwege de looplijnen op het grote erf. Daarom wordt hier ook gewerkt met een zelfrijdende voermengwagen."

De toekomst van het bedrijf

Wouter heeft inmiddels de Hogere Agrarische School doorlopen en is inmiddels fulltime werkzaam op het ouderlijk bedrijf. Afgelopen winter heeft hij meegedaan aan de cursus “Alfa agro academie”. De sessies die daarbinnen werden gehouden hadden allemaal betrekking op het ondernemerschap en bedrijfsoverdracht. Aan het eind van deze cursus hebben de deelnemers voor zichzelf een bedrijfsplan opgesteld met daarin een heldere visie, een gedegen cijfermatige onderbouwing en een SWOT-analyse waarin kansen en knelpunten werden weergegeven. "Er stonden interessante onderwerpen centraal tijdens de bijeenkomsten. Het is vooral fijn om ervaringen en visies te delen met mededeelnemers. Door de ligging van het bedrijf wil ik vooral ook de omgeving betrekken bij ons agrarische bedrijf en wat daarin zoal speelt. Bijvoorbeeld door rondleidingen te geven aan basisschool klassen."

Visie en SWOT

Alfa Accountants en Adviseurs

Sinds dit jaar heeft Wouter zich aangesloten bij de studiegroep van Alfa Hoogeveen. "Hierdoor kan ik de technische- en financiële prestaties van ons bedrijf goed vergelijken met andere deelnemers. Daarnaast bespreken we binnen deze groep veel praktische zaken die spelen bij de verschillende bedrijven. Daar kan ik ook van leren", geeft Wouter aan.

"Verder maken we gebruik van de fiscale kennis die Alfa weet te bieden en worden we op de hoogte gesteld wanneer er een nieuwe overheidsregeling komt op het gebied van bedrijfsvoering of subsidies. We weten dat we bij Alfa goed geïnformeerd worden, een belangrijke sparringpartner waar we verder mee komen.

Ben jij als ondernemer ook geïnteresseerd in een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf? Neem voor advies contact op met de bedrijfsadviseurs van Alfa Accountants en Adviseurs. Ze helpen je graag richting jouw toekomst.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan