Banner

Ondernemers Reind en Sandra Katerberg willen hun melkveebedrijf verder optimaliseren en verduurzamen

17 mei 2021 | Door:  Jan van der Vegt

De familie Katerberg is een ondernemersgezin met veel betrokkenheid in de melkveehouderij. Dat blijkt al als je hun erf op rijdt. Voor het woonhuis staat trots een kunststof Holstein koe op het gazon met hun familienaam op de romp en naast die koe een vlag met vermelding van het Campina- logo.

Reind en Sandra Katerberg hebben een prachtig melkveehouderijbedrijf gelegen in het mooie Drentse dorp Diphoorn. Het jaar rond worden hier circa 230 melkkoeien gehouden met bijbehorende jongvee. Het vee bestaat uit kruisingen tussen Holstein, Jersey en Brown Swiss.  Die combinatie  levert hoog productieve dieren op, met bovengemiddeld goede gehalten. Als je bij hun de stal inloopt, zie je tevreden herkauwende melkkoeien, die kunnen uitkijken over een beste ril goed gemengd voer.

Wij zijn koeienboeren

Vanuit het ouderlijk gezin zijn alle drie de kinderen van de familie Katerberg uiteindelijk melkveehouders geworden. Nadat Reind in 1997 de HAS heeft afgerond, is hij eerst in dienst getreden bij Hendrix diervoeders als voeradviseur. "In die tijd heb ik veel melkveehouderijbedrijven bezocht en daar heb ik veel gezien."

Echter in 2005 werd het tijd om meer werkzaamheden op het eigen bedrijf te gaan uitvoeren, omdat het bedrijf gestaag in omvang toenam en vader en moeder wilden afbouwen qua arbeidsbetrokkenheid. Momenteel kent het bedrijf een omvang van circa 125 hectare grond en wordt er circa 2,3 miljoen kilogram melk afgeleverd aan Friesland Campina. Sinds 2017 vormen Reind en Sandra een man- vrouw maatschap. Dochter Jorien (20) studeert in Enschede en zoon Niels (17) neemt, naast zijn veehouderij-opleiding, alweer deel in het bedrijf.

Drijfveren

Reind en Sandra zijn beiden gedreven mensen met een brede kijk op de wereld. Reind is naast melkveehouder actief bij Friesland Campina als districtsvertegenwoordiger binnen de ledenraad. Verder is hij verbonden aan het Terra college Emmen waar hij het regioleren begeleidt en is hij actief lid van de European Dairy Farmers (EDF). Vorig jaar nam Reind het besluit om te gaan solliciteren naar de functie van “Duurzaamheidscoach” bij de provincie Drenthe.

Sandra heeft een achtergrond als directeur in het basisonderwijs, maar heeft die functie afgebouwd, omdat zij zitting heeft gekregen in de gemeenteraad van Coevorden. Ondanks die wijziging is zij nog steeds actief betrokken bij boven-schoolse projecten. Beiden houden van het vrije ondernemerschap, wat voor hen een belangrijke drijfveer is, net als hun liefhebberij voor de melkkoeien. Maar er zijn zeker ook wel zorgen als het gaat over de regelgeving op gebied van stikstof en fosfaat die in grote mate bepalend zijn voor de ontwikkelingskansen van veehouderijsectoren in Nederland.

Duurzame melkveehouderij Drenthe

“Vorig jaar heeft de provincie Drenthe ons uitgedaagd”,  vertelt Reind, en met ons bedoelt hij de melkveehouders in Drenthe. De provincie is in 2020 een project gestart “Duurzame melkveehouderij Drenthe” en Reind geeft aan dat hij zich hiervoor geroepen voelde om te solliciteren naar de functie van “agrarische duurzaamheidscoach”. In Drenthe zijn er 8 van deze coaches die ieder in hun eigen regio met ruim 30 melkveehouders in contact zijn over dit onderwerp. Het doel is het verbeteren van en toezien op een duurzame melkveehouderij in Drenthe die economisch verantwoord is. “Als melkveehouder moet je impact willen maken binnen de muren van het provinciehuis, door het goede voorbeeld te geven en anderen hiervoor ook te enthousiasmeren. Wij moeten laten zien dat we duurzame melkveehouderij weten te koppelen aan een goed verdienmodel. Voor beide zaken zullen wij ons sterk moeten maken bij de overheid”, geeft Reind aan.

Subsidieregeling vanuit SNN

De provincie Drenthe heeft in 2020 een subsidieregeling opengesteld waar melkveehouders zich voor hebben kunnen aanmelden bij Subsidies Noord Nederland (SNN). Er is tevens een website opengesteld om de melkveehouders van informatie te voerzien. Meer informatie over duurzame melkveehouderij Drenthe is hier te vinden. Van de 750 melkveehouders die Drenthe telt, hebben destijds 250 geïnteresseerden zich aangemeld voor deze regeling. Onderdeel van deze regeling is dat deze boeren een “verbeterplan” hebben opgesteld met behulp van een gecertificeerde adviesorganisatie. Hiervoor werd door de provincie € 1.500,-- per bedrijf ter beschikking gesteld op basis van advies- nota’s.

Als stuurelement is er “de Kringloopwijzer” die dient ter monitoring van de doelstellingen op gebied van het terugdringen van emissies van de mineralen Stikstof, Ammoniak, Fosfaat en broeikasgassen binnen de totale bedrijfsvoering. 

Binnen de kringloopwijzer en het verbeterplan zijn 5 onderdelen te beschouwen die ieder in de drie opvolgende jaren per onderdeel nog € 500,-- kunnen opleveren als de doelstellingen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Kortom maximaal € 7.500,-- + € 1.500,-- bij aanvang om je bedrijf te verduurzamen. “Uiteraard is het van groot belang dat met deze verduurzaming er ook aandacht blijft voor het rendement”, want die is immers belangrijk voor continuïteit van je bedrijf geeft Reind aan. “Als coaches geven we zeker praktische adviezen, maar het is voor ons erg belangrijk dat je objectief in het gesprek kunt blijven met de melkveehouder en een sparringpartner bent”, vertelt Reind.

Inmiddels is het project van de provincie Drenthe ook opgevallen in andere delen van Nederland. De provincie Brabant is ook op een gelijksoortige wijze aan de slag.

Duurzaamheid doelstellingen

Op de vraag hoe Reind de belangrijkste doelstellingen nu in de praktijk gerealiseerd ziet worden is zijn antwoord kort maar krachtig. “G.L.P of te wel Goede Landbouw Praktijk”. Volgens hem zijn er nog zoveel aspecten binnen de bedrijfsvoering die voor verbetering in aanmerking komen. Dat geldt rondom de koe- en voeding, maar ook bij de bewerking- en bemesting van het land en het momentum van ruwvoederwinning.

Reind geeft aan dat het volgens hem mogelijk is om te laten zien dat ook gangbare melkveebedrijven goed kunnen scoren op een duurzame kringloop binnen hun bedrijfsvoering. Ook de bedrijven waarvan je dat aan de buitenkant niet meteen zou opmerken. Dit laatste is voor veel melkveehouders wellicht een hele goede reden om meer te willen bereiken met de Kringloopwijzer. Zeker als duurzaamheid-kengetallen daaruit “te koppelen” zijn met financiële kengetallen op operationeel niveau. “Wij willen hier zelf ook nadrukkelijk mee aan de slag”,  geeft Reind aan. We hebben de Kringloopwijzer en we blijven ons middels BAS melkvee Plus spiegelen aan ons eigen presteren en aan de prestaties van vergelijkbare melkveebedrijven.

Alfa accountants en adviseurs

Vanuit Alfa Accountants en Adviseurs worden wij ondersteund op cijfermatige gebied. We vinden het prettig om op belangrijke momenten met de adviseurs van Alfa om tafel te gaan om strategische- en fiscale zaken te bespreken. “Alfa heeft ons fiscaal gezien al jaren ontzorgd en we verwachten dat ze ons blijven ondersteunen om onze doelen te bereiken”.  

Heb jij ook interesse in het optimaliseren en verduurzamen van jouw bedrijf, dan zijn wij jou graag van dienst.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan