Banner

Maike Oegema bereidt zich voor op toekomstig ondernemerschap en als melkveehoudster in een dynamische omgeving

1 mei 2023 | Door:  Jan van der Vegt

Het melkveebedrijf van de familie Oegema zal in de toekomst worden overgenomen door Maike Oegema. Zij wordt dan de vierde generatie die het melkveebedrijf van haar familie zal gaan voortzetten.

Wat maakt dit bedrijf speciaal

Het bedrijf van de familie Oegema kenmerkt zich door het Jersey melkvee-ras. De opa van Maike is destijds al begonnen met Jerseys vanwege de melk-typische kenmerken van dit ras wat hele sterke benen, efficiënte ruwvoerverwerking en hoge gehalten in de melk heeft. Feitelijk was hij daarmee eigenlijk een “Early Innovator” omdat destijds andere melkveerassen als Fries Hollands en MRIJ de boventoon voerden.

Henk en Rita, de ouders van Maike, hebben het bedrijf jaren geleden van de ouders van Henk overgenomen en verder uitgebreid. Momenteel worden het jaar rond circa honderdvijfentwintig melkkoeien gehouden, welke met twee melkrobots worden gemolken. De melk wordt afgeleverd aan Royal Friesland Campina. Sinds 2017 wordt de melk afgeleverd binnen het zogenaamde “Planet Proof” concept met als doel een meerwaarde te leveren voor de consument en daarmee ook extra inkomsten te genereren. Dit concept levert per kilogram melk vijf cent toeslag op. Doordat Jersey melkkoeien minder kilogrammen melk leveren, levert deze melkstroom relatief minder op bij Jersey-bedrijven. Bij hen wordt de meerwaarde voornamelijk gegenereerd door de hoge gehalten wat zich uit in een hogere intrinsieke melkprijs. Een voordeel van Jerseys is dat per koe minder fosfaat benodigd is door de lagere melkproductie per koe, waardoor zij daarmee in een lagere fosfaatklasse terechtkomen. Door de specifieke Jersey eigenschappen worden per kilogram benodigd fosfaat relatief veel grammen vet en eiwit afgeleverd, wat dit melkvee-ras daarom interessant maakt binnen het stelsel van fosfaatrechten.

Koeien en Kansen

Met hun melkveebedrijf zijn ze deelnemer van het project “Koeien en Kansen”. Bedrijven die willen deelnemen in dit project moeten innovatief ingesteld zijn en open staan voor onderzoek op gebied van mest, mineralen en milieu. Daarnaast moeten zij hun bedrijf openstellen voor excursies van andere boeren, burgers en beleidsmakers. 

De ondernemingsvorm van het melkveebedrijf was die van een man- vrouw maatschap, welke in 1995 is opgericht. In 2018 is Maike als toekomstige voortzetster van het bedrijf bij in de maatschap gekomen. Destijds was zij nog werkzaam bij Agrifirm als rundveenutritionist. Daar is zij onlangs mee gestopt omdat ze heeft besloten om zich volledig te richten op het melkveebedrijf en het ondernemerschap.

Maike en haar vriend Nico Staal zijn enkele weken geleden verhuisd naar de ouderlijke woning bij het bedrijf. Haar ouders hebben inmiddels een woning gevonden op een kilometer afstand, maar beide ouders helpen Maike met de dagelijkse werkzaamheden op hun bedrijf.

Alfa Agro Academie

Maike is gedreven om zich goed voor te bereiden op het toekomstig ondernemerschap en haar bestaan als melkveehoudster in een dynamische omgeving. Hun klantbeheerder raadde haar aan deel te nemen aan de “Alfa Agro Academie”. Dit is een cursus die Alfa organiseert en inzichten biedt op de verschillende disciplines die allemaal raakvlakken hebben op de diverse aspecten richting bedrijfsovername.

Afgelopen winter en voorjaar hebben verschillende specialisten van Alfa in een zevental dagdelen de cursisten meegenomen in het jaarrekeningproces, DISC, wet- en regelgeving, juridische aspecten en een begrotingsmodule. De cursisten zijn in hun eindopdracht aan de slag gegaan met deze module waarbij zij hun eigen bedrijfsovername in financiële zin hebben gesimuleerd. Daarnaast hebben de cursisten in een eindpresentatie hun toekomstvisie voor hun bedrijf toegelicht vanuit de kansen en bedreigingen die zij zien in een zogenaamde SWOT analyse. Daarbij zijn ze ook ingegaan op de prognosecijfers die zij voor zichzelf hadden gemaakt.

Missie, Visie en Strategie richting toekomst

Maike heeft als missie voor de toekomst dat zij hoogwaardige, duurzame zuivel wil produceren en met plezier haar toekomstige bedrijf wil blijven runnen. Haar visie daarbij is: Op een duurzame en efficiënte manier een gezond zuivelproduct afleveren vanuit een gezonde veestapel. Met de huidige Jersey veestapel binnen het concept wat nu nog binnen de bedrijfsvoering past zou dit goed mogelijk moeten zijn. Haar strategie daarbij is de focus te houden op een gezonde bodem die goed ruwvoer kan leveren wat immers de basis is voor een gezond melkveerantsoen en een gezonde koe.

Ambitie

De ambitie van Maike is om het bedrijf binnen nu en mogelijk vijf jaar te willen overnemen van haar ouders. Haar conclusie vanuit de “Academie” is dat dit technisch- en financieel gezien haalbaar moet zijn. Een mogelijke disclaimer die zij, net als alle andere cursisten, wil benoemen is de onzekerheid over de toekomst die in de agrarische sector heerst. "Ik wil me vooral blijven focussen op zaken die ik als ondernemer kan beïnvloeden, namelijk topprestaties neerzetten en een zo goed mogelijk financieel verstrekpunt voor de bedrijfsovername."

Maike geeft aan dat ze veel kennis heeft opgedaan tijdens de cursus. "Het echt daadwerkelijk maken van een bedrijfsovernameplan geeft veel inzicht in waar je staat." Maike wil zich nog meer verdiepen in de cijfers achter de operationele zaken waar ze nu dagelijks mee bezig is. Een mooi voorbeeld daarvan is haar interesse in BAS melkvee plus. "Vanuit die opstelling van cijfers is de bedrijfsvoering goed vergelijkbaar met sectorgenoten en eigen historische cijfers.  Daardoor is er betere sturing mogelijk met positieve effecten op de bedrijfsresultaten."

Alfa Accountants en Adviseurs

Ben je net als Maike een gedreven toekomstige bedrijfsovernemer en wil je graag gedegen van start gaan, overweeg dan eens om contact te zoeken met een relatiebeheerder van Alfa accountants en adviseurs. Die persoon kan jou meer vertellen over het aangeboden programma en ingaan op jouw specifieke bedrijfssituatie en de kansen die er wellicht voor jou zijn.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan