Banner

Bedrijfsverplaatsing van de familie Inberg

18 juli 2023 | Door:  Jan van der Vegt

Johan en Suzanne Inberg en zoon Henri vormen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een drie vennotenmaatschap. De reden voor hun bedrijfsverplaatsing was dat ze op hun vorige locatie aan de Oshaarseweg 33 onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hadden. Ze zaten met hun bedrijf naast een zandwinningslocatie en daar ze moesten voor wijken. Ze zijn enkele jaren aan het zoeken geweest naar een geschikte locatie en daarbij hebben ze de nabijheid van een N2000 gebied nadrukkelijk laten meewegen in hun keuze. De nieuwe locatie ligt circa 6,7 kilometer van natuurgebied “Stelkampsveld” af. Dit is een relatief klein natuurgebied van 102 hectare, waardoor zij nu niet behoren tot de zogenaamde Piekbelasters.

De bedrijfsverplaatsing

Ze hebben 180 koeien en bijbehorend jongvee meegenomen naar hun nieuwe locatie. De hiervoor aanwezige ligboxenstal voor de koeien heeft een capaciteit voor 250 stuks melkkoeien. Twee jaar na de verplaatsing is dat aantal ook nagenoeg aanwezig.


Er wordt momenteel circa 2 miljoen kg melk afgeleverd Wat nog ontbreekt is het benodigde fosfaat voor de laatste groeistap, maar die hopen zij dit jaar erbij te kunnen aanschaffen, naast de fosfaat uit overeenkomst die zij hebben met de vorige eigenaar.

De ligboxenstal is een 2 + 6 rijige boxenstal, waardoor er twee voergangen zijn. De ligboxenstal is van bouwjaar 2002 en is in 2012 verlengd tot de huidige capaciteit.

Toen de bedrijfsverplaatsing daadwerkelijk van start ging waren de kinderen Henri en Chantal in leeftijd van 18 en 14 jaar. Ze geven aan dat ze weinig aanpassingsproblemen hebben gehad. Ze wisten immers al enkele jaren dat er een toekomstige verplaatsing aan zat te komen. Beide kinderen zijn goed gewend en gaan allebei naar het voortgezet onderwijs. Henri gaat na de zomer beginnen aan de HAS in Dronten. Dochter Chantal gaat dit jaar nog starten aan de opleiding “Social Work” in Apeldoorn. Helaas is in 2021 hun dochter Judith op 16 jarige leeftijd om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Die buitengewone omstandigheid heeft uiteraard wel behoorlijke impact gehad op het gezin.

De bedrijfsvoering

Er wordt gemolken in een 28 stands buitenmelker. Dat wil zeggen dat de koeien met hun achterzijde naar de buitenkant staan waar de melker de melkstellen er onder hangt. De koeien zijn uitgemolken als het rondje gemaakt is en ze weer terug kunnen naar de ruimte achter het voerhek.

De voeding wordt gedaan volgens het KIS (Keep It Simple) systeem. Johan geeft aan zoveel mogelijk te willen profiteren van het eigen gewonnen ruwvoer gras en mais. Daarnaast wordt het rantsoen met grondstoffen gemengd gevoerd. Er wordt geen weidegang toegepast om het bestaande grasland areaal zo goed mogelijk te benutten en beweidingsverliezen te voorkomen.

De verkaveling van de gronden is erg goed te noemen. De bedrijfslocatie ligt centraal tussen hun beschikbare gronden. De grondsoort is beter dan de grond in Drenthe. Er ligt 70 hectare grond bij het bedrijf en daarnaast wordt er nog circa 13 hectare gepacht en wordt jaarlijks circa 14 hectare voer aangekocht.

De nieuwe kalverstal

De ondernemers hebben bepaald niet stil gezeten de afgelopen twee jaar. Op de nieuwe locatie zijn twee nieuwe stallen gebouwd voor het jongvee.

Voor de kalveren vanaf 1 jaar is in 2020 gebouwd. De stal voor de kalveren tot 1 jaar was in 2022 gereed.

De opfok van de kalveren in de nieuwe stal gaat goed. De nieuwe stal biedt veel comfort op gebied van hygiëne en ventilatie.  De kalveren worden met de kunstmelk automaat gevoerd. De kalveren die niet worden aangehouden wordt buiten in groepsiglo’s gehouden tot circa 3 weken leeftijd, waarna ze het bedrijf verlaten.

Visie en strategie

Hun visie voor de toekomst is dat ze de omvang van hun ligboxenstal optimaal willen benutten en daardoor circa 250 koeien willen houden om een productie van 2,5 miljoen melk te kunnen afleveren.

Op termijn zal de “buitenmelker” waarschijnlijk worden vervangen door 4 melkrobots.  Het aankomende jaar willen ze nog een nieuwe mestsilo gaan plaatsen op de plek van de oude silo. Hun voorganger die is geëmigreerd naar Nieuw Zeeland heeft niet alle ligboxen onderkelderd, waardoor er sprake is van een beperkte mestopslag in de ligboxenstal.

Aandachtspunten voor verplaatsing

Het opleveren van de vorige locatie aan de Oshaarseweg is goed verlopen. Vanuit Alfa is er vooroverleg geweest met de fiscus om de verplaatsing te kunnen aanmerken als zijnde “Overheidsingrijpen”. Hierdoor werd het mogelijke om de beschikbare middelen uit de verkoop weer  te kunnen benutten uit daarvoor gevormde Her-Investerings Reserve (HIR).  

Alfa accountants en adviseurs

Voordat de verplaatsing daadwerkelijk van start kon gaan, is er goed gerekend aan het plan. De BAS melkveeplus en het groepsoverzicht vormt een goed vertrekpunt voor de begroting richting de toekomst. “Vanuit de begroting hebben we meerdere scenario’s doorgerekend en daarbij heeft Alfa ons daarbij goed kunnen ondersteunen richting de bank.” Daarnaast is er ook fiscaal gekeken naar het meest optimale plaatje om een goede start te kunnen maken op de nieuwe locatie.

Overheidsmaatregelen

In het kader van stikstofreductie en natuurherstelmaatregelen is naast de LBV en LBV plus, innovatie, bedrijfsverplaatsing een van de maatregelen waar de overheid nog op broed. Mochten er voor jou geen mogelijkheden meer zijn op de huidige locatie neem dan eens contact op met één van onze adviseurs. Wij hebben ervaring met de ins- en outs van bedrijfsverplaatsing en kunnen jou mogelijk helpen om elders het bedrijf te kunnen voortzetten.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan