Banner

'Ik wil geen Hazes-rel'

24 maart 2023 | Door:  Marian Eizinga - Hanemaaijer

Hij zit tegenover me en zegt: “ik wil geen Hazes-rel”. Zijn situatie is totaal niet vergelijkbaar met André Hazes. Toch spelen er momenteel een aantal belangrijke zaken die hij vandaag graag met mij wil bespreken. Hij nadert de pensioenleeftijd en het moment is gekomen dat het bedrijf verkocht zal worden. Een financiële planning heeft hij zeker nodig. Daarnaast heeft hij vragen over “wat als ik er niet meer ben?” Hij wil het goed geregeld hebben voor zijn vrouw en kinderen als hij er niet meer is. Daar heeft hij duidelijke ideeën over. Hij kent zijn kinderen goed en bespreekt ook met hen wat zijn wensen zijn met betrekking tot zijn vermogen, het bedrijf en de woning. Want, en hij benadrukt het nog een keer: “ik wil geen Hazes-rel”.

Rechtszaak Hazes

Het kort geding dat Roxeanne Hazes heeft aangespannen tegen haar moeder Rachel Hazes is bij de meesten bekend. Hieronder nog even een korte samenvatting:

De bekende volkszanger André Hazes is in 2004 overleden. Op dat moment was hij in gemeenschap van goederen getrouwd met Rachel Hazes. Op het moment van overlijden, zijn er twee kinderen: Roxeanne Hazes en André Hazes jr.

Op het moment van overlijden heeft André Hazes een testament dat hij in 2001 had opgesteld. In dat testament had hij bepaald dat Rachel Hazes geen erfgenaam is als er op het moment van zijn overlijden een echtscheidingsprocedure loopt.

In 2005 is de erfenis van André Hazes verdeeld. In de akte van verdeling werd opgenomen dat alle tot de huwelijksgoederengemeenschap van André Hazes en zijn echtgenote behorende bezittingen en schulden aan Rachel Hazes werden toebedeeld. Rachel Hazes kreeg daarmee meer dan waar zij recht op had als gevolg waarvan zij nog een bedrag aan Roxeanne en André Hazes jr. moet betalen.

In 2022 is Roxeanne Hazes van mening dat haar moeder geen erfgenaam is. Rachel Hazes had al in 2003 – en dus voor het overlijden van André Hazes – een echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Volgens Roxeanne doet haar moeder zich ten onrechte voor als erfgenaam van haar vader. In een kortgedingprocedure vraagt Roxeanne aan de rechter om dit te verbieden.

De rechter is met Roxeanne Hazes van oordeel dat haar moeder juridisch geen erfgenaam is op grond van het testament van André Hazes, omdat er op het moment van zijn overlijden een echtscheidingsprocedure liep.

Omdat Rachel Hazes als gevolg van de in 2005 gemaakte afspraken wel feitelijk beschikt over de volledige erfenis, kan er discussie ontstaan over de vraag of zij zich nu wel of niet erfgenaam mag noemen. De rechter geeft aan dit van de context afhangt en van de woorden die Rachel Hazes gebruikt. De beoordeling hiervan hoort niet thuis in een kortgedingprocedure, hiervoor zal Roxeanne Hazes een bodemprocedure moeten opstarten. Rachel Hazes mag zich dus nog voorlopig erfgenaam blijven noemen. Verder geeft de rechter aan dat Roxeanne geen spoedeisend belang heeft bij haar gestelde vorderingen. *)

De lessen uit deze “Hazes-rel”

Deze “Hazes-rel” leert ons dat het belangrijk is om een testament te hebben wat duidelijk en transparant is. Daarnaast is een goede afwikkeling van de nalatenschap net zo belangrijk. Dan kan worden bereikt doordat de nalatenschap op een manier wordt afgewikkeld die jij voor ogen hebt. In het testament kunnen namelijk personen (functionarissen) worden aangewezen die de taken met betrekking tot deze afwikkeling gaan uitvoeren: de voogd, de executeur en de bewindvoerder. Hierbij is het vooral van belang dat je de volgende vragen beantwoordt: kan deze persoon deze taak uitvoeren en vertrouw je hem of haar hierin? Het klinkt misschien wantrouwend, maar het kan ook raadzaam zijn om een controleur aan te wijzen. Vooral bij specifieke wensen ten aanzien van jouw nalatenschap. Dat is geen uiting van wantrouwen, maar omdat je graag wilt dat jouw nalatenschap wordt uitgevoerd zoals jij voor ogen hebt. Vertrouwen hebben is goed en controle maakt het nog beter.

Vertrouwen, controle en transparantie

Naast vertrouwen en controle is transparantie ook belangrijk. Omdat je wilt dat jouw nalatenschap goed wordt geregeld, zal elke functionaris transparant moeten zijn aan iedereen die betrokken is bij de afwikkeling. Dit kun je vastleggen in je testament. Verder is transparantie bij leven net zo belangrijk: bespreek je wensen met je erfgenamen en de benoemde functionarissen.

Een “Hazes-rel” kan dus ook bij jou gebeuren. Daarom zal een testament regelmatig doorgenomen moeten worden. Jouw persoonlijke situatie kan gewijzigd zijn en natuurlijk zal het testament ook regelmatig getoetst moeten worden aan de huidige wetgeving. Je mag verder kritisch zijn in het benoemen van de functionarissen, want na jouw overlijden kunnen zij andere belangen hebben dan die van jou.

Een levenstestament is ook een goede aanvulling op het testament. Ook bij het kiezen van je vertegenwoordiger bij leven – wanneer jij niet meer in staat bent om financiële beslissingen te nemen – mag je kritisch zijn.

Opgelucht naar de notaris

We nemen alles uitgebreid door waarbij er nog regelmatig wordt ingehaakt op de “Hazes-rel”. De klant neemt een duidelijke lijst mee naar huis die hij met de notaris gaat bespreken. Hij wil zijn testament nog op een aantal punten laten aanpassen. Hij geeft aan dat hij graag nog eens terugkomt om - samen met zijn vrouw - over het levenstestament te praten. Ik geef hem nog een compliment dat hij er zo goed over heeft nagedacht. Hij had het allemaal wel in zijn hoofd. Tijdens ons gesprek werd het hem steeds duidelijker wat hij in zijn testament wil hebben. Ik kon hem daarbij uitleg geven, adviseren en ook geruststellen. Hij is opgelucht hierover en heeft ook meer vertrouwen gekregen, vooral in zichzelf. Ook geeft hij aan dat hij het in alle openheid met zijn kinderen gaat bespreken. Want – en hij geeft mij een stevige handdruk – “ik wil geen Hazes-rel”.

 

*) De volledige uitspraak van de Voorzieningenrechter is te vinden op de website van De Rechtspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:709

Marian Eizinga - Hanemaaijer

Marian Eizinga - Hanemaaijer

Financieel planner

088 2531669 | meizinga@alfa.nl


Meer over Marian