Maak kennis met de DISC-analyse

Succes als ondernemer heeft niet alléén te maken met zakelijk inzicht. Ook je persoonlijkheid speelt een – heel belangrijke – rol. Dat menselijke gedrag lijkt weleens onvoorspelbaar, en is het vaak ook. Met het juiste instrumentarium is dat gedrag van mensen goed in kaart te brengen. Dat is ook wat DISC doet: het ‘meten’ van diverse psychologische motivatoren. Zo’n scan kan jou als ondernemer helpen om je eigen gedragsstijl te herkennen (en eventueel bij te sturen), maar ook die van de naaste medewerkers in je team. Zo bevordert de analyse de communicatie, komen conflicten minder vaak voor, worden relaties en samenwerkingsverbanden binnen en buiten bedrijven vergroot en gaat de effectiviteit van het werk omhoog.

DISC: dominant, invloed, stabiel, consciëntieus

DISC maakt gebruik van een viertal temperamenten die ook wel in kleuren worden aangeduid:

Wat meet de DISC-analyse precies?

De analyse legt vier hoofdstijlen van je persoonlijkheid bloot:
•  hoe je omgaat met problemen en uitdagingen;
•  hoe je anderen beweegt en overhaalt  tot je standpunt;
•  hoe je omgaat met veranderingen in  je omgeving;
•  hoe je omgaat met regels, details en procedures.

Overnames leiden soms tot ruzies: DISC biedt ondersteuning

DISC wordt ook steeds vaker ingezet bij bedrijfsovernames. Er komt op zakelijk maar ook op persoonlijk vlak nogal wat bij kijken om een bedrijfsovername soepel te organiseren. Je hebt te maken met familie, verschillende visies en dat kan leiden tot spanningen. Door meer openheid, elkaars gedrag in kaart te brengen en door op de juiste wijze te communiceren, kan heel veel leed voorkomen worden.

Uitkomst: een eye-opener

Inzicht in je persoonlijkheid helpt je om te zien wat jou drijft in je gedrag. En ook hoe anderen reageren op jouw gedrag. Omdat die uitkomsten voor elke ondernemer van belang zijn, nemen we bij Alfa steeds vaker het initiatief om een DISC-analyse voor te stellen. Niet zelden zijn de resultaten een eye-opener voor ondernemers en hun naaste medewerkers. Is jouw contactpersoon bij Alfa er nog niet over begonnen? Vraag er eens naar!

Neem contact op met je Alfa-adviseur.

Meer info:

DISC: betrouwbaar meten van menselijk gedrag
Ken jij jezelf en je medewerkers eigenlijk goed genoeg?

Ervaringen van klanten:

Klein Units
De Drie Wedden
't Eekhoornnest