Banner

Subsidie op mestopslag en weidegang voor melkveehouders

14 oktober 2022 | Door:  Willem Sikkema

Voor landbouwers gevestigd in de provincie Fryslân is er tot en met 27 oktober aanstaande nog de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor ‘investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf’.  Het subsidiepercentage bedraagt 40 procent, met een minimaal subsidiebedrag van 10.000 euro. De maximale subsidie is 100.000 euro.   

De investeringslijst is opgebouwd uit verschillende hoofdthema’s en bijbehorende duurzaamheidsscores. De aanvragen worden gerangschikt op deze duurzaamheidsscore.  

Voorbeelden van subsidiabele investeringen: 

  • Voorzieningen voor weidegang, zoals drinkbakken, activiteitenmeting, weide-selectiepoorten en dergelijke (10 punten); 
  • Opslagplaatsen voor vaste mest en opvangsystemen voor perssappen bij bestaande sleufsilo’s (8 punten); 
  • Vergroten mestopslagruimte naar minimaal 12 maanden (8 punten).  

Kijk voor de volledige voorwaarden en investeringslijst op de volgende link: voorwaarden en investeringslijst 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Sikkema via telefoon 088 2532322 of wsikkema@alfa.nl 

Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | wsikkema@alfa.nl


Meer over Willem