Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

Als bedrijfskundig adviseur help ik je graag met vraagstukken op het gebied van mest, gecombineerde opgave, fosfaat en stikstof.

Daarnaast zie ik financiële en bedrijfskundige vraagstukken als een uitdaging.

Ik ben opgegroeid op het ouderlijk melkveehouderijbedrijf in Westergeest. Hier ben ik sinds 2017 zelf ondernemer en verzorg ik jongvee voor derden.