Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

Als bedrijfskundig adviseur help ik je graag met vraagstukken op het gebied van mest, gecombineerde opgave, fosfaat en stikstof.

Daarnaast zie ik financiële en bedrijfskundige vraagstukken als een uitdaging.

Ik ben opgegroeid op het ouderlijk melkveehouderijbedrijf in Westergeest. Hier ben ik sinds 2017 zelf ondernemer en verzorg ik jongvee voor derden.


Recente artikelen van Willem

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

27 juni 2023

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument.

Nieuwe investeringsregeling POP3+ opengesteld

Nieuwe investeringsregeling POP3+ opengesteld

1 december 2022

Vandaag wordt er een nieuwe investeringsregeling (POP3+) opengesteld. Deze subsidie is vergelijkbaar met de eerdere regelingen uit het Economisch Herstelfonds.

Subsidie op mestopslag en weidegang voor melkveehouders

Subsidie op mestopslag en weidegang voor melkveehouders

14 oktober 2022

Tot en met 27 oktober is het voor landbouwers in de provincie Fryslân nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor 'investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie'.