Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

Als bedrijfskundig adviseur help ik je graag met vraagstukken op het gebied van mest, gecombineerde opgave, fosfaat en stikstof.

Daarnaast zie ik financiële en bedrijfskundige vraagstukken als een uitdaging.

Ik ben opgegroeid op het ouderlijk melkveehouderijbedrijf in Westergeest. Hier ben ik sinds 2017 zelf ondernemer en verzorg ik jongvee voor derden.


Recente artikelen van Willem

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

5 april 2024

Vanaf 3 juni kunnen jonge landbouwers een aanvraag voor vestigingssteun indienen bij RVO. Het gaat om een bedrag van 80.000 euro.

Krijg belastingvoordeel met de MIA Vamil of de Energie-investeringsaftrek

Krijg belastingvoordeel met de MIA Vamil of de Energie-investeringsaftrek

26 maart 2024

Bij investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, is de MIA een aantrekkelijke fiscale regeling en de EIA bij energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Subsidieregeling Productieve Investeringen Landbouw opent op 22 januari

Subsidieregeling Productieve Investeringen Landbouw opent op 22 januari

5 januari 2024

Op 22 januari 2024 wordt de subsidieregeling "Productieve Investeringen Landbouw" geopend in de provincies Friesland en Groningen.

De energiebesparingsplicht: rapporteer uiterlijk 1 december 2023!

De energiebesparingsplicht: rapporteer uiterlijk 1 december 2023!

30 oktober 2023

Je hebt er vast al het een en ander over gehoord en gelezen: de energiebesparingsplicht. Mogelijk moet je aan deze rapportageverplichting voldoen.

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

27 juni 2023

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument.