Banner

Vleeskalverhouderij

De vleeskalverhouderij maakt deel uit van een stevige bedrijfskolom. Belangrijk zijn de hoge mate van contractteelt, de individuele kostprijs en het maatschappelijke draagvlak. Alfa heeft alle kennis in huis over wet & regelgeving, bedrijfsvoering en strategie in de kalverhouderij om je te  ondersteunen bij complexe vraagstukken. Alfa werkt samen met jou aan een stabiele toekomst. Wij denken mee en hebben ruime ervaring met de uitdagingen die deze branche kent. We staan graag dichtbij jou met advisering op maat op het gebied van.

Bedrijfsanalyse en Strategie

Met het Bedrijfs Analyse Systeem(BAS) maken we een nauwkeurige en overzichtelijke analyse van de technische en financiële gegevens van jouw bedrijf. Dat kan zowel per kwartaal als per jaar waarbij je ook bedrijfsvergelijkende overzichten ontvangt. Vanuit deze analyse en vergelijking  kunnen we doelen stellen en een prognose maken om jouw perspectief goed in beeld te brengen.

Gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht

Het is voor jou van belang om te voldoen aan de eisen van het stelsel van gebruiksnormen. Door in het najaar al een (prognose) gebruiksnormenberekening te maken, krijg je in beeld of jouw bedrijf in het volgend jaar kan gaan voldoen aan de gebruiksnormen stikstof en fosfaat. Ook de bestaande en toekomstige mestverwerkingsplicht wordt met behulp van een helder overzicht bij deze prognose voor jou in beeld gebracht.

Subsidies

Bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de energie- en/of milieulijst 2016 kunnen voor energie-investeringsaftrek worden gemeld. Mogelijk interessante bedrijfsmiddelen kunnen wij voor jou in beeld brengen.

Bij steeds meer investeringen in stallen is het mogelijk is om gebruik te maken van de milieu-  investeringsaftrek (27%) en de regeling willekeurige afschrijving. Jouw stal moet dan na  investering/aanpassing wel voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.