Accountant voor de vleeskalverhouderij

Als ondernemer in de vleeskalverhouderij heb je te maken met afzet- en voergeldovereenkomsten,  jouw individuele kostprijs en het maatschappelijk draagvlak. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in zowel de blankvleeskalveren als de rosékalveren. Zij kunnen je ondersteunen bij complexe vraagstukken die spelen op jouw bedrijf. 

Wij weten de laatste ontwikkelingen op het gebied van de markt en contractvergoedingen in de vleeskalverhouderij. Veel van onze klanten hebben te maken met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, afzet van mest en mestwetgeving, subsidies en investeringsvraagstukken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Sturen op kengetallen


Wil je ook inzicht in je positie ten opzichte van de benchmark? Om te bepalen waar je staat, biedt Alfa een specifiek kengetallenoverzicht, het Bedrijfs Analyse Systeem,  oftewel BAS vleeskalveren. Met dit overzicht krijg je een totaal inzicht van je financiële en technische prestaties.  Daarnaast geven deze cijfers jouw financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte van voorgaande jaren. Totaal vormt dit de basis om samen vooruit te kijken en te komen tot een betere besluitvorming over de groei, ontwikkeling en continuïteit van het bedrijf.

Blik op de toekomst


Wil je ook gebruik maken van BAS? Wil je investeren? Wil je je bedrijf overnemen en/of meer inzicht in je financiële situatie? Neem dan contact op met een Alfa-kantoor bij jou in de buurt.

Lees de laatste artikelen over de vleeskalverhouderijsector