Banner

Vleeskalverhouderij

De vleeskalverhouderij maakt deel uit van een stevige bedrijfskolom. Belangrijk zijn de hoge mate van contractteelt en het kritische oog van de burger. Alfa heeft alle kennis in huis over de regelgeving rond dieren, stallen en voer. Wij hebben expertise om u en uw bedrijf te ondersteunen bij alle complexe vraagstukken. Alfa is er dus niet alleen maar voor uw administratie, maar kan u ook van dienst zijn met advisering over kostprijsbeheersing. Alfa werkt samen met uw bedrijf aan een stabiele toekomst. Wij denken mee en hebben ruime ervaring met de problematiek die deze branche kent. We staan graag dichtbij u met advisering op maat!

Uitnodiging informatiebijeenkomst vleeskalverhouderij

Op woensdag 28 september 2016 organiseert Alfa een studiedag voor de vleeskalverhouderij bij Van der Valk - de Cantharel in Apeldoorn. We starten om 10.30 uur, waarna vervolgens ondernemers uit de dagelijkse praktijk en specialisten van Alfa u meenemen in ondermeer de volgende thema's: ventilatie, subsidiemogelijkheden, mestverwerking, fiscale actualiteiten, financiering, rendement en resultaat. Om 15.00 uur sluiten we de studiedag af. Eind augustus ontvangt u van ons de uitnodiging.

Wilt u zich inschrijven voor de studiedag? Dat kan hier!

ROM-advisering  (milieuvergunning, welzijn, ammoniakreductie)

Vragen over ruimtelijke ordening en milieu (ROM) spelen op steeds meer bedrijven. ROM is onderdeel van strategische advisering aan Alfa-klanten. ROM sluit naadloos aan op andere dienstverlening, zoals het begeleiden bij en het opstellen van (ondernemings-)plannen.

Complete dienstverlening voor de vleeskalverhouderij

Alfa is deskundig in vleeskalverhouderij en kent de specifieke regelgeving. Alfa kan u adviseren op diverse terreinen. Denk aan vragen op financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch terrein. Ook voor advisering op het gebied van overheidsregels, contractbeoordeling, resultaatbeoordeling of strategische planning bent u bij ons aan het juiste adres