Banner

Energiebesparingsplicht? Alfa staat je bij!

11 mei 2023 | Door:  Chris Boers

Met ingang van 1 juli van dit jaar gaat de energiebesparingsplicht ook voor de glastuinbouw gelden. Glastuinbouwondernemers waren tot nu toe vrijgesteld van de regeling. Vanaf een bepaald energieverbruik moeten bedrijven alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Met bijeenkomsten, fysiek en online, bereidt de overheid de glastuinbouw voor op de nieuwe verplichting. Op 25 april was er zo’n bijeenkomst in Naaldwijk. Ook Alfa volgt de ontwikkeling op de voet: vooral om de ondernemers te ontzorgen. 

De energiebesparingsplicht is onderdeel van de kabinetsplannen om Nederland te verduurzamen. De plicht gold al voor het ‘reguliere’ bedrijfsleven. In twee gevallen voldoen bedrijven aan de verplichting:
bij een elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh of meer per jaar
bij een gasverbruik van 25.000 kubieke meter (of equivalent daarvan) per jaar
 
Zeker in een energie-intensieve sector als de glastuinbouw zijn die verbruikshoeveelheden snel genoeg bereikt. Ook moeten bedrijven voldoen aan de informatieplicht. In die gevallen waarin het verbruik nog veel hoger ligt, geldt ook een onderzoeksplicht (bij een gebruik van meer dan 10 miljoen kWh of meer dan 170 duizend kubieke meter per jaar). Die bedrijven moeten elke vier jaar een onderzoek laten uitvoeren welke energiebesparende maatregelen er te nemen zijn. Voor 1 december 2023 dient te worden voldaan aan zowel de informatie- als de onderzoeksplicht.
 

Binnen vijf jaar terugverdiend

De meerderheid van de glastuinbouwbedrijven valt onder de energiebesparingsplicht. Die komt er in het kort op neer dat een maatregel met een terugverdientijd binnen de vijf jaar moet worden uitgevoerd. Die eis geldt ook als er geen energie mee wordt bespaard, maar wel de CO2-uitstoot wordt verminderd. Dat kan bijvoorbeeld het opwekken van hernieuwbare energie zijn. Ook de toepassing van energie met minder CO2-impact valt eronder. Aan de andere kant: voor bedrijven kan het ook een stimulans zijn om maatregelen te nemen met een korte horizon. 
 

Erkende Maatregelen

De overheid heeft in overleg met Glastuinbouw Nederland een lijst opgesteld met ‘Erkende Maatregelen’, specifiek voor de sector. Ook heeft de sector inspraak gehad in de rekenmethode om te bepalen óf een investering binnen vijf jaar loont. Dit is op basis van adviezen van TNO (aardgas: 0,72euro/m³ en elektriciteit: 0,21 euro/kWh). De lijst is te vinden op de site van RVO.
 

Alfa neemt werk uit handen 

In ieder geval komen glastuinbouwbedrijven weer voor extra uitdagingen te staan. Werk dat bovendien vrij specialistisch is, enerzijds vanwege technische kennis en anderzijds vanwege financiële kennis om de investeringen zo optimaal mogelijk gefinancierd en gesubsidieerd te krijgen. Het tuinbouwadviesteam van Alfa volgt de ontwikkelingen rond de regeling nauwgezet en zal je verder informeren over de regeling en hoe we je daarbij kunnen ondersteunen met betrekking tot de informatie- en onderzoeksplicht. We kunnen je sowieso bijstaan op het gebied van financiële haalbaarheidsberekeningen, prognoses en strategisch subsidieadvies. En uiteraard beantwoorden wij graag alle vragen die je over de regeling hebt.
Chris Boers

Chris Boers

Sr. bedrijfsadviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris