Banner

Durf geld te vragen voor je product, maar hoeveel kost dat eigenlijk?

27 juli 2021 | Door:  Bart van der Zwaan

In de vorige editie van Boer en Zuivel zegt voorzitter Theo Dekker: ”Durf geld te vragen voor je product!”. Een vervolgvraag die Bart van der Zwaan, Klantbeheerder Agro, en Edwin Roelandse, Relatiemanager Agro bij Alfa Accountants en Adviseurs in Bleiswijk, zich vervolgens stelden: “Wat mag, of moet mijn zuivel- of kaasproduct kosten?” Ondernemen in een tijd als deze vraagt om goede managementinformatie en goed inzicht op de kostprijs. Informatie die actueel, uitgebreid en gebruiksvriendelijk is.
Dit artikel is verschenen in Boer en Zuivel

Bedrijfs analyse systeem

De naam BAS (Bedrijfs Analyse Systeem) dekt hier de lading helemaal. Je krijgt een nauwkeurige analyse van je eigen cijfers waarin speciaal voor de kaasmakerijen een vertaalslag wordt gemaakt naar de kostprijs en extra opbrengstwaarde van het maken van kaas. Dat kan zowel per jaar, half jaar als per kwartaal. In de praktijk zien we dat na het afronden van de btw-aangifte deze rapportage het meeste inzicht geeft in je huidige situatie, kostprijzen per liter of (100) kg en handvatten om tijdig bij te sturen. Op welk terrein dan ook!

Voordelen van BAS Melkvee Plus

Sinds de introductie maken al veel boerderijzuivelbereiders gebruik van BAS. Een veelgestelde vraag die Bart en Edwin krijgen, is: “Wat kost een kilo kaas?” In de praktijk zien wij dat deze vraag door elke ondernemer anders ingevuld wordt. Hoe komt dat eigenlijk? Denk hierbij aan: Hoeveel liters melk gebruik ik voor mijn product? Hoe zit het met mijn voersaldo? Loop ik de komende maanden niet tegen de grenzen van mijn liquiditeit aan? Wat hanteer ik voor de kosten van (eigen) arbeid? Wat zijn mijn afschrijvingskosten op de specifieke machines voor de bereiding?

We beseffen dat deze vragen uitgedrukt kunnen worden in harde euro’s, echter we moeten de boer zelf hierbij niet vergeten! Leiden de aanpassingen in de bedrijfsvoering daadwerkelijk tot de realisatie van mijn persoonlijke doelen? Is de arbeid die ik extra verricht passend binnen mijn persoonlijke omgeving? Het zijn uiteenlopende vragen waar je als boerderijzuivelbereider elke dag mee wordt geconfronteerd.

Nog een aantal voordelen:

Inzicht in je cijfers

Cijfers uit je eigen bedrijf zijn goud waard om je plan te blijven monitoren. Ze laten je zien of je bedrijfsvoering optimaal is of dat bijsturen gewenst is. De rapportage geeft inzicht in zowel technische als bancaire managementinformatie; zo houd je de vinger aan de pols wat betreft productie, verzuivelde liters melk, kostprijzen, voorraden, vermogensvorming en is je schuldenpositie goed in beeld.

Werken vanuit een plan

Wij ervaren dat boerderijzuivelbereiders graag werken vanuit een plan. Door gebruik te maken van BAS heb je meer grip op liquiditeit door de monitoring per kwartaal van de resultaten ten opzichte van de bedrijfsspecifieke begroting. Samen met een bedrijfskundig adviseur van Alfa Accountants en Adviseurs maken wij een analyse van voorgaande jaren en vertalen dit, rekening houdend met bedrijfsspecifieke factoren, naar een visie voor de toekomst, going concern inclusief jouw investeringen. Hierbij is inzicht in het continuïteitsperspectief van het bedrijf door een rentabiliteitsbegroting op basis van lange termijn uitgangspunten. Het eigen plan is hierbij belangrijker dan het gemiddelde/de benchmark. De benchmark is richtinggevend waarbij je kan leren van collega-bedrijven.

Benchmark

Naast de vergelijking met je eigen begroting (lig ik op koers van het plan?) is er ook de mogelijkheid om een vergelijking met andere (anonieme) collega-zuivelbereiders te maken. Dit kan via groepsoverzichten van bedrijven qua productie, soort verzuivelen en/of intensiteit kg melk per ha. Deze overzichten geven goed inzicht, op welke punten je beter scoort dan soortgelijke bedrijven en waar je mogelijk nog winst kan behalen. “De verschillen in de groepsanalyse kunnen oplopen tot meer dan 10 cent per liter melk”, aldus Bart en Edwin.

Profiteer van de expertise van toegevoegde meerwaarde van een BAS; naast actuele cijfers haal je ook de ervaring en expertise van Alfa in huis. Wij zijn dicht bij je bedrijf en thuis in de agrarische sector. Kijk op Alfa.nl/basmelkveeplus om een voorbeeldrapportage te downloaden om een idee te krijgen van de mogelijkheden van de BAS. Edwin en Bart staan natuurlijk ook voor je klaar om je meer te vertellen over de mogelijkheden.

Bart van der Zwaan

Bart van der Zwaan

Klantbeheerder

088 2531211 | bvdzwaan@alfa.nl


Meer over Bart