De toegevoegde waarde van een begroting

In de praktijk blijkt dat akkerbouwers die bewust met een begroting werken succesvoller in hun werk zijn, omdat ze gerichter kunnen sturen binnen het bedrijf. Een begroting geeft goed inzicht in de financiële slagkracht en de continuïteit van het akkerbouwbedrijf op de lange termijn.

Het begrotingsmodel voor de akkerbouw

Specifiek voor de akkerbouw heeft Alfa een monitoringsrapport ontwikkeld om meer inzicht te verkrijgen en aan te sluiten bij de bedrijfsvoering op het akkerbouwbedrijf, ook wel BAS Akkerbouw  genoemd. BAS staat voor Bedrijfs Analyse Systeem. In dit rapport kan een begroting worden opgenomen die is samengesteld met het BAS Akkerbouw begrotingsmodel. Dit model geeft goed inzicht in de toekomstige winstverwachtingen waarbij volledig rekening wordt gehouden met alle factoren die hier invloed op hebben. Factoren van invloed zijn bedrijfsopzet, arbeidscapaciteit, grondkwaliteit, marktafzet etc.. Maatwerk per bedrijf dus!

Voordelen voor de akkerbouwer

Als je gebruik maakt van het BAS Akkerbouw begrotingsmodel heb je inzicht in:

Vooruit kijken in de akkerbouw

Aan de hand van historische gegevens in combinatie met toekomstige doelen stellen we samen de begroting op die we in het BAS Akkerbouw rapport integreren. Op basis van tussentijdse (jaarlijkse) cijfers heb je goed inzichtelijk of je met je bedrijfsresultaten goed op koers zit en waar je mogelijk bij kan sturen.

Op deze manier kijk je continu vooruit en hou je goed zicht op het continuïteitsperspectief van je bedrijf en een gezond gezinsinkomen.

Bekijk een voorbeeldrapport van BAS Akkerbouw