Banner

Subsidie jonge landbouwers gaat weer open!

2 november 2020 | Door:  Andre Arfman

De provincie Gelderland heeft bekend gemaakt dat de subsidie jonge landbouwers weer kan worden aangevraagd vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen.

Investeringen waar je aan moet denken zijn:

De subsidieregeling wordt door alle provincies gelijktijdig opengesteld. Om duidelijkheid te verschaffen is er door elke provincie een investeringslijst opgesteld met daarin specifiek vermeld welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie. De investeringslijst in de provincie Gelderland is HIER te vinden.

Twee nieuwe categorieën 

Per 2020 zijn er twee nieuwe categorieën toegevoegd. De eerste is de categorie duurzame opslag en koeling waarbij het specifiek gaat om energie-efficiënte melkkoeling en een condensdroogsysteem. Daarnaast is het investeren in machines voor het reinigen, pletten, malen of snijden van gewassen nu subsidiabel. Je kunt hierbij denken aan apparatuur om voederbieten te reinigen en te versnijden.

Maximaal € 20.000,- 

Je kan maximaal voor € 20.000,- subsidie in aanmerking komen. Van het te investeren bedrag is 30% subsidiabel. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20% per niet jonge landbouwer.

LET OP! Er kunnen nog geen verplichtingen worden aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd. Aanvragen worden gerangschikt op basis van duurzaamheidsscores. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor toekenning. 

Subsidie is alleen mogelijk op nieuwe bedrijfsmiddelen (geen tweedehandse).

Denk je er over om te gaan investeren in een van de investeringen op de lijst? Neem dan contact op met Andre Arfman of bel ons algemene nummer 088-2531400.

Binnenkort verwachten we nieuws over de details rondom de openstelling in Utrecht en Flevoland. 

Andre Arfman

Andre Arfman

Bedrijfskundig adviseur

088 2531408 | aarfman@alfa.nl


Meer over Andre